Przetarg 7354112 - Wykonanie prac budowlanych oraz prac utrzymaniowych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7354112 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-25
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie prac budowlanych oraz prac utrzymaniowych obiektów budowlanych na terenie PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrocie
płownia w Lublinie Wrotków Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZZR/01889/2019
Wykonanie prac budowlane w zakresie corocznych remontów planowych1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac budowlane w zakresie corocznych remontów planowych.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający niePrzewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z jego udziałemW postępowaniu w tym m.in. zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisuElektronicznego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót.
Wykonanie prac budowlanych utrzymaniowych obiektów budowlanych1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac budowlanych utrzymaniowych obiektów budowlanych w zakresie:a. prac remontowo-budowlanych na obiektach budowlanych (budynkach i budowlach) i urządzeniach Zamawiającego obejmujące w swoim zakresie wykonanie remontów bieżących mających na celu utrzymanie obiektów budowlanych;b. prac instalacyjno-budowlanych na urządzeniach Zamawiającego obejmujące swoim zakresem usuwanie awarii, wykonywanie napraw na istniejących sieciach i instalacjach wod-kan., ppoż. i c.o. na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
branża Budowlana - obiekty, Ciepłownictwo i gaz, Ochrona, Wodno - kanalizacyjna
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne, sieci co, sprzęt i instalacje p-poż, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45213251, 45233142, 45261000, 45300000, 45320000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się