Zlecenie 7249544 - Wykonanie prac badawczych związanych z identyfikacją...

   
Analizuj Zamówienie 7249544 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-23
przedmiot zlecenia
Wykonanie prac badawczych związanych z identyfikacją mechanizmów obronnych roślin z wykorzystaniem analizy ekspresji genów te
chniką RealTime PCR.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych związanych z identyfikacją mechanizmów obronnych roślin z wykorzystaniem analizy ekspresji genów techniką RealTime PCR, w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15. Cel zamówienia Wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na świadczenie usług/prac dotyczących wykonania prac badawczych związanych z identyfikacją mechanizmów obronnych roślin z wykorzystaniem analizy ekspresji genów techniką RealTime PCR, w ramach Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usług w oparciu o umowę na prowadzenie prac związanych z identyfikacją mechanizmów obronnych roślin z wykorzystaniem analizy ekspresji genów techniką RealTime PCR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, do niniejszego ogłoszenia.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się