Przetarg 7468765 - Wykonanie postanowień ekspertyz technicznych dotyczących...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7468765 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie postanowień ekspertyz technicznych dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w C
hełmży i w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
Numer referencyjny: OR.272.1.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie postanowień KP KWPSP wraz z ekspertyzami technicznymi dotyczącymi stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży i w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, tak, aby można było bezpiecznie użytkować oba budynki.
Zamówienie ma być zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Celem inwestycji jest zrealizowanie wszystkich nakazów i postanowień wynikających z ekspertyz technicznych i postanowień KP KWPSP w Toruniu.
Zamówienie będzie podzielone na części:
1. Wykonanie postanowień ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.
2. Wykonanie postanowień ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie projektu budowlanego i złożenie wymaganej dokumentacji wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych do właściwego Wydziału Architektury i Budownictwa. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie wykonawca zrealizuje wykonany projekt.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych o kompletnym wykonaniu i zrealizowaniu wszystkich nakazów wynikających z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla danego obiektu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie postanowień ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie postanowienia KP KWPSP wraz z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, tak, aby można było bezpiecznie użytkować budynek. Zamówienie ma być zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Celem inwestycji jest zrealizowanie wszystkich nakazów i postanowień wynikających z ekspertyzy technicznej i postanowienia KP KWPSP w Toruniu. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie projektu budowlanego i złożenie wymaganej dokumentacji wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych do właściwego Wydziału Architektury i Budownictwa. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie wykonawca zrealizuje wykonany projekt. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych o kompletnym wykonaniu i zrealizowaniu wszystkich nakazów wynikających z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla obiektu.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie postanowień ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie postanowienia KP KWPSP wraz z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej w stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, tak, aby można było bezpiecznie użytkować budynek. Zamówienie ma być zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Celem inwestycji jest zrealizowanie wszystkich nakazów i postanowień wynikających z ekspertyzy technicznej i postanowienia KP KWPSP w Toruniu. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie projektu budowlanego i złożenie wymaganej dokumentacji wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych do właściwego Wydziału Architektury i Budownictwa. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie wykonawca zrealizuje wykonany projekt. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych o kompletnym wykonaniu i zrealizowaniu wszystkich nakazów wynikających z postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla obiektu.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona, Projektowanie
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, sprzęt i instalacje p-poż, projekt budowlany, projekt w branży ochrona
kody CPV 44480000, 44482000, 45000000, 45310000, 45343000, 45343100, 45343200, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się