Przetarg 8163460 - Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 8163460 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego.

Przedmio
tem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie ma możliwości podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodność całości zamówienia. Jest to jedna pozycja asortymentowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Wykaz obiektów WIM, w których należy wykonać pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych zawiera załącznik nr 8 do SWZ.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

P/067/2021/GEng/WIM-47/ZP/21
branża Energoelektryczna
podbranża instalacje wewnętrzne, ekspertyzy energetyczne
kody CPV 71314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się