Przetarg 9937429 - Wykonanie opracowanie, zakup i dostawa materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 9937429 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie opracowanie, zakup i dostawa materiałów brandingowych i wystawienniczych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych d
otyczących programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zamówienie obejmuje usługę opracowania, zakupu i dostawy materiałów brandingowych i wystawienniczych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 organizowanych przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi, Departament Wdrażania EFRR oraz Departament Wdrażania EFS.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

OP-IV.272.83.2023.KAB

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00405803/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00007483/21/P
Po zmianie:
2023/BZP 00007483/22/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-21 11:00
Po zmianie:
2023-09-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-21 11:30
Po zmianie:
2023-09-25 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-20
Po zmianie:
2023-10-24
branża Poligrafia, Wydawnictwa, Usługi reklamowe
podbranża usługi kserograficzne, poligraficzne, inne, gadżety, akcje promocyjne
kody CPV 22462000, 39294100, 79340000, 79800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kserograficzne, poligraficzne, inne , gadżety , akcje promocyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10101762 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU Wykonanie projektu i realizacja zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Targach Grüne Woche w dniach 19-28.01.2024 r. w Berlinie Wykonanie projektu ...
10092294 2023-12-04
godz. 12:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Wykonywanie i dostawa pieczęci dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zgodnie z załączonym SIWZ nr BZ2/126/2023
10118173 2023-12-06
godz. 08:30
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OR-AG-II.2601.3.156.2023.DK Dostawa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pieczątek imiennych, nagłówkowych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek w 2024 r...
10113770 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GOŁDAP Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułu promocyjnego pn. antystres z logo Gołdap Mazurski Zdrój.
10114921 2023-12-07
godz. 10:00
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.2. Zamawiający nie dopuszc...
10113776 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GOŁDAP Dostawa artykułu promocyjnego pn. koszulka dla dorosłych typu t-shirt z logo Gołdap Mazurski Zdrój.
10123489 2023-12-08
godz. 09:00
POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA PCD.KD.2262.449.2023 Wydruk puzzli i plansz wraz z dostawą do Centrum Szyfrów Enigma. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena za realizację zamówienia Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymaga...
10120848 2023-12-08
godz. 09:00
POZSERWIS GOSPODARSTWO POMOCNICZE URZĘDU MIASTA POZNANIA Wykonanie i sukcesywne dostarczanie materiałów poligraficznych z nadrukiem 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywne dostarczanie przez Wykonawcę, na podstawie zamówień Zamawiaj...
10128166 2023-12-19
godz. 00:00
URZĄD MIASTA WROCŁAW Realizacja zadania publicznego, pn. Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka nadwagi, otyłości i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej. Celem jest profilaktyka nadwagi i ...
10101589 2024-01-17
godz. 16:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2024 roku pod nazw...