Przetarg 8983875 - Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń...

   
Analizuj Zamówienie 8983875 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód p
ow. piętrzącymi na terenie działania ZZ w Sokołowie Podlaskim- 7 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.30.2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi zlokalizowanymi na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określony został w opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 8.1 -8.7 do SWZ.
Wykonanie oprac. w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Leśna . Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Leśna : przepustami z piętrzeniem w km: 22354, 23170, 23562, 24558, 24802 , na terenie obrębu Jasieniówka,Żurobice, gm.Dziadkowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Ciek spod Narojk. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Ciek spod Narojk : przepustami z piętrzeniem w km 0613, 1496, 2215, 6981, 7406, 8328, 9130, zastawkami prostokątnymi w km 5076 i w km 9775 , na terenie obrebu Bużyski, Putkowice nadolne, Putkowice Nagórnw i Lisowo, gm.Drohiczyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Kałużna. Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Kałuża: stopień z piętrzeniem w km 8904, zastawki w km 11335 i w km 12007, na tereni8e obrębu Czeberaki i Popławy, gm.Stara Kornice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Litewnik. Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Litewnik: zastawki w km 0017, 0815, 2417, 3399, 3989, 4139 i 8033, stopnie z piętrzeniem w km 2054, 3716, 4603, 4901,5469, 6925, i 7506, na terenie obrebu Puczyce,Ostromęczyn Kolonia, Chłopków kolonia, Ostromęczyn, gm.Platerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Silna. Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Silna: zastawki z progiem w km 3031, 3426, 5364, 6667, 7432, 10021, 11881, zastawki w km 4758,8952, 13546,13911 i przepusty z piętrzeniem w km 4114, 6244, 8435, 10883, 12384, 13165, 14330, 14605, 14998, 15328, 15886, 16739, 17441, na terenie obrebu Śledzianów, Chechłowo, Obniże, Siekierki, Smarklice, Bryki, Narojki, gm.Drohiczyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Toczna. Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Toczna: jazu w km 14024, 17804, 21362, zastawki w km 32333 i przepustu z piętrzeniem w km 33197, 37740 i w km 40512, na terenie obrębu Rusków,Patków,Dzięcioły,Nowe Łepki, Olszanka, Korczówka, gm.Łosice i Olszanka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą - jazem kozłowym rzeki Muchawka w km 19632. Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą - jazem kozłowym rzeki Muchawka w km 19632 , na terenie miejscowości Grabinów, gm.Siedlce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8.7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
kody CPV 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie, Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9082431 2022-08-17
godz. 09:00
URZĄD GMINY KOBIELE WIELKIE 3. Opis przedmiotu zamówienia3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana...
9089189 2022-08-17
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W SIERADZU Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w ramach zadania pn.: Odbudowa jazu w celu zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki Piskary
9102932 2022-08-18
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO NURZEC Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej zadania Przebudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Koterka IV
9088679 2022-08-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY PERLEJEWO Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowych w obrębach Leszczka Duża, Leszczka Mała i Miodusy ...
9094655 2022-08-24
godz. 12:00
WIELUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Przebudowa systemu filtracji na pływalni krytej przy ul. P.O.W 14 w Wieluniu - wymiana filtrów wraz z oprzyrządowaniem. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie zaprojektuj ...
9096092 2022-08-26
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Masłówka poprzez wybudowanie nowego obiektu w km 3+600 - dokumentacja projektowa Zakres usługi obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe...
9093468 2022-08-29
godz. 12:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Wykonanie pomiarów położenia zwierciadła wody, głębokości i wielkości przepływu w studniach, piezometrach, zbiornikach powierzchniowych i ciekach na lata 2023-2025 z podziałem na z...
9071789 2022-08-30
godz. 11:30
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem NIEzbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji p...
9086510 2022-08-31
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci wodociągowej w ciągu wewnętrznym odc. Przylesie-Husa, ul.: Aluzyjnej, Zamkniętej, Modlińskiej na terenie Dzielnicy Białołę...
9106683 2022-08-31
godz. 11:00
URZĄD GMINY WERBKOWICE "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonani...