Zlecenie 7611978 - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość...

   
Zamówienie 7611978
źródło Internet
data publikacji 2020-07-27
przedmiot zlecenia
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi o
pow. 63,30 m2 mieszczącego się w budynku przy Placu Kościuszki nr 23 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 633/10085 w działce gruntu oznaczonej numerem 123 w obr,12 o pow. 992 m2. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00055554/7, natomiast dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00001157/1. Budynek w, którym mieści się lokal mieszkalny zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim wyłączony został z użytkowania
Dodatkowe informacje:
- Budynek dla którego orzeczono zakaz użytkowania jest w złym stanie technicznym i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia co potwierdza ekspertyza techniczna. W ocenie stanu technicznego wykazano, że przedmiotowy nie posiada dwóch zewnętrznych ścian. Belki stropowe oraz deski tarasu są spróchniałe i zagrzybione, na ścianie wschodniej budynku widoczne są zarysowania. Konstrukcja budynku nie spełnia wymagań bezpieczeństwa pożarowego ( decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim oraz ekspertyza techniczna do wglądu w Wydziale prowadzącym niniejsze postępowanie).
Wykonawca przed upływem terminu ważności operatu szacunkowego zobowiązuje się na telefoniczną informację Zamawiającego do wykonania bezpłatnej aktualizacji operatu szacunkowego.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się