Zlecenie 7401466 - Wykonanie operatu szacunkowego na wymienioną nieruchomość...

   
Analizuj Zamówienie 7401466 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-25
przedmiot zlecenia
Wykonanie operatu szacunkowego na wymienioną nieruchomość jest konieczne na potrzeby realizacji decyzji Burmistrza Miasta Tucho
li z dnia 25.06.2019 r. znak: WM.6831.13.2019.LM oraz wykorzystaniem nieruchomości na cele wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Reymonta, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Tucholi nr III/20/98 z dnia 30.11.1998 r., działka nr 995/1 oznaczona w planie jako 11 KK-R, przeznaczona pod poszerzenie ul. Bydgoskiej stanowiącej drogę wojewódzką nr 237.
Wykonanie operatu szacunkowego na wymienioną nieruchomość stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia rokowań dotyczących wypłaty odszkodowania oraz przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Liczba egzemplarzy:
3 egzemplarze w formie papierowej.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się