Zlecenie 8891073 - Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej...

   
Zamówienie 8891073 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-09
przedmiot zlecenia
Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 10/3 o pow. 0,0741 ha, nr 10/4 o pow. 0,0154 ha i nr 10
/5 o pow. 0,0125 ha, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Stobno, gmina Kołbaskowo.
Cel wyceny: ustalenie wartości działek wydzielonych z przeznaczeniem pod drogę kategorii powiatowej, na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
Operaty winne zostać wykonane w dwóch egzemplarzach.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8912492 2022-05-25
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 471/3 o pow. 0.0732 ha z obrębu ewidencji gruntów i budynków Uniemyśl, gmina Police, dla której Sąd Rejo...
8900147 2022-05-25
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w obrębie Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn.
8917706 2022-05-26
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 10/3 o pow. 0,0741 ha, nr 10/4 o pow. 0,0154 ha i nr 10/5 o pow. 0,0125 ha, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Sto...
8914179 2022-05-26
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RADOM Usługa sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych, dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach Traugutta oraz Wielkopols...
8930484 2022-05-30
godz. 00:00
URZĄD GMINY I MIASTA ZBĄSZYŃ Wykonanie operatów szacunkowych dla 33 nieruchomości położonych w gminie Zbąszyń w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
8896667 2022-05-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową (2 części) – edycja 5/22 Numer referencyjny: OR-10.271.38.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na każdor...
8930015 2022-05-31
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości niezabudowanej położonej w Tomaszowie Mazowieckim na Skarpie 76, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 471 w obr.21, o pow...
8930501 2022-06-02
godz. 15:00
ZARZĄD MIENIA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Sporządzenie operatu szacunkowego-wycena aktualnej wartości rynkowej udziału w wysokości ½ części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Puszczy Solskiej 7...
8920624 2022-06-03
godz. 15:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18 na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospoda...
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań