Przetarg 7967510 - Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją...

   
Analizuj Zamówienie 7967510 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-02-15
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową - edycja 2/21.

1. Nazwa zamówienia: „Wykonani
e operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową - edycja 2/21”. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wyceny w formie operatu szacunkowego (wraz z dokumentacją fotograficzną kolorową sporządzoną zgodnie ze stanem aktualnym w terenie) określającej wysokość wynagrodzenia z tytułu: utraty wartości nieruchomości na skutek ustanowienia służebności gruntowej. Planowana liczba działek ewidencyjnych przeznaczonych do wyceny: 90. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ. 4. Uwaga: Wartość wskazana w pkt 4.1.6), zawiera zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia, tj. 25 609,76 PLN.4. Uwaga: Prawidłowy zapis pkt 4.2.10) winien brzmieć: Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia jej zawarcia do dnia 17 grudnia 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia. Termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium „termin wykonania i dostarczenia operatów szacunkowych, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy”, opisanego w pkt 18.3. SWZ. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni.


OR-10.271.13.2021
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 71319000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się