Przetarg 8975006 - Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych...

   
Analizuj Zamówienie 8975006 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy

Część 1: Wycena w celu określenia
wartości nieruchomości gruntowej przed i po podziale geodezyjnym w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021.1899 ze zm.) Przedmiot wyceny – określenie dla n/wymienionych nieruchomości gruntowych wartości przed i po podziale geodezyjnym w celu ustalenia opłaty adiacenckie

Część 2: Wycena nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Bydgoszczy - w celu ustalenia wartości nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia, stosownie do art. 23 ust. 4 i art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 t.j.)

Część 3: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, zgodnie z treścią art.13 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 i poz. 284) tj. działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bydgoszczy.

Część 4: Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy ( wycenie podlega grunt oraz zabudowa) przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej art. 37, ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899).

Część 5: Oszacowanie wysokości opłaty jednorazowej za ustanowienie prawa służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.) na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy.

WZP.271.41.2022.B
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70331000, 70332000, 71250000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9006915 2022-07-05
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 174/2 o pow. 0,1876 ha i nr 860/2 o pow. 1,3120 ha z obrębu ewidencji gruntów i budynków Przęsocin, gmina Polic...
9012391 2022-07-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możliwa stała współpraca w ramach realizowanych projektów dl...
9011692 2022-07-06
godz. 14:00
URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE Wykonanie operatu szacunkowego dla działki 86/22 w miejscowości Palczyn. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie operatu Wykonanie operatu szacunkowego: określenie wartości prawa własnoś...
9016009 2022-07-08
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonania operatu szacunkowego dla gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oddanego w użytkowanie wieczyste, oznaczonego działką nr 26/28 o pow. 0,0621 ha z obrębu Trzebież 2,...
9012613 2022-07-11
godz. 00:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wykonanie Raportu z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi inwestorów we wskazanych 33 jednostkach samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim. Ce...
9008723 2022-07-11
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BABKI Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia. Zamówienie składa się z dwóch części: Cześć I - wycena nieruchomości oznaczonej nr działek 475, 544, 545 i 671 obr. Daszewice, gm. Mo...
9006395 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY BIAŁOBRZEGI ZPiN.3134.28.2022 "Wycena nieuchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości spowodowanej podziałem dz. nr 1686/2 w Suchej" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prz...
9010181 2022-07-14
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIASTOWIE Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość inwestorską nieruchomości przy ul. Traugutta 10 w Piastowie o powierzchni 2243 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dzia...
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...