Zlecenie 9010616 - Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie...

   
Zamówienie 9010616 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: Milejczyce i inne pow. siemiatycki, Nowiny-Usnarszczyzna pow
. hajnowski, Wierzchuca i inne pow. siemiatycki, oddzielnie dla każdego z obrębów ewidencyjnych
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9094989 2022-08-11
godz. 23:59
URZĄD MIASTA ŁODZI Wykonanie 5 indywidualnych ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych pl...
9087962 2022-08-12
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU Określenie wartości nieruchomości w celu przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
9085444 2022-08-12
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH Sporządzenie operatów szacunkowych i ich aktualizacji, w celu określenia wartości nw. nieruchomości: 1) Nieruchomości położone w obrębie Gorzysław, gmina Trzebiatów, KW nr SZ1G/00...
9094612 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GIŻYCKO WM.272.20.2022.JJ Wycena nieruchomości - II półrocze 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakres nr 1 określenie wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz war...
9082654 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz...
9082659 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową następujących gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu u...
9089790 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu szacunkowego działki + stan 0 na kredyt hipoteczny Zlecę wykonanie operatu szacunkowego działki 671 m kw + ok. 70% stanu "0" na potrzeby uzyskania kredytu hipotecznego....
9096007 2022-08-19
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych dla Poczty Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy ramowej
9100384 2022-08-19
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLU Wykonanie wycen. Prace do wykonania obejmują: 1. Zadanie nr 1: Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat ...
9082990 2022-09-02
godz. 15:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Kutnie obręb Łąkoszyn, ozn. nr ew. działek 23/1 o pow. 0,4412 ha i 24/1 o pow. 0,4328 ha.