Przetarg 8622275 - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 8622275 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-23
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiotem za
mówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie budowy drugiej części parkingu dla samochodów osobowych na Kampusie Zachodnim przy ul. Głębokiej w Lublinie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

TP/224-2021/DZP-p
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71000000, 71248000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8652708 2022-01-24
godz. 10:10
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza I...
8621301 2022-01-25
godz. 09:30
LARG SUCHY LAS SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja Numer referencyjny: ZP.01...
8655395 2022-01-28
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYCHODZIE Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735P na odc. Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko na długości ok. 9,3 km Zadanie dotyczy usłu...
8636141 2022-02-03
godz. 10:00
ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z...
8670733 2022-02-03
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa Chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w m. Św. Katarzyna, gm. Siechnice, ze sprawowaniem nadzoru aut...
8660742 2022-02-04
godz. 12:00
URZĄD GMINY LUBICZ Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jesiennej w Grębocinie” 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie r...
8634746 2022-02-07
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Dokumentacja projektowa budowy drogi ekspresowej S10 i S50 A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej z podziałem na części. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.17.2021.44 Ograniczona licz...
8658082 2022-02-07
godz. 14:00
URZĄD GMINY ZŁOTORYJA WAG.7011.2.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w rejonie pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - ...
8665475 2022-02-08
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Agrestowej we Wrocławiu na odcinku od posesji nr 100 do skrzyżowania z ul. Borówczaną z wyłączeniem terenu PKP wraz z opracowaniem dokumentacji projektow...
8668217 2022-02-09
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W SANOKU 4.1. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin: Bukowsko, Zarszyn, wiejskiej Sanok – Etap I.Opis og...