Przetarg 8966239 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej...

   
Analizuj Zamówienie 8966239 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-09
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

1. Przedmiotem zamó
wienia jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 5 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 121, obręb nr 0022. Usługa wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obejmuje budynek A i budynek B (skrzydło od ulicy Toruńskiej). Inwentaryzacja powinna zawierać m.in. : rzuty pomieszczeń wyróżnione na rzucie kondygnacji, opis budowlany (powierzchnia, kubatura, wysokość, liczba i wymiary okien, liczba i wymiary drzwi, liczba i wymiary innych otworów np. przejść, opis wykończenia oraz powierzchni przypadających na dane wykończenie itp.), opis branżowy: 1) liczba, rodzaj, wymiary grzejników c.o., trasy instalacji centralnego ogrzewania; liczba i rodzaj punktów poboru wody, liczba odpływów, trasy instalacji wodnej, kanalizacyjnej i p.poż; 2) liczba i szczegółowy opis punktów elektrycznych (przełączniki, włączniki, gniazda, oświetlenie itp. wraz z przebiegiem tras instalacji elektrycznej; 3) liczba i szczegółowy opis punktów sieci LAN wraz z przebiegiem tras instalacji.Wszystkie elementy wyposażenia zostaną oznaczone przez Wykonawcę na wykonanym przez niego rzucie kondygnacji, a także załączone do wykonanej dokumentacji jako lista wyposażenia pomieszczeń.Pomiary architektoniczne:- odzwierciedlające rzeczywisty układ pięter wewnątrz budynku (ściany, słupy, okna, drzwi, korytarze, pomieszczenia);- wymiarowanie okien;- wymiarowanie przejść drzwiowych;- wysokości pomieszczeń do sufitów podwieszanych i do stropów;- wymiarowanie pomieszczeń i numeracja;- powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynkach na podstawie pomiaru z natury ( funkcja pomieszczenia lub nazwa, numer i powierzchnia). 3. Dokumentację należy sporządzić w wersji:- papierowej w skali 1:50, format A0 - 4 egzemplarze;- elektronicznej - na nośniku CD (format .dwg i .pdf).4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazanie wszelkich praw autorskich do sporządzonej dokumentacji Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim.

Inw/263/3/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00208706/01 z dnia: 2022-06-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-20 09:00
Po zmianie:
2022-06-23 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-20 09:30
Po zmianie:
2022-06-23 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-19
Po zmianie:
2022-07-22
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 71251000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8984675 2022-07-05
godz. 09:00
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA Prowadzenie konserwacji instalacji wód.-kań., c.o., p.poż. i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ" w Warszawie
8967760 2022-07-07
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Techniczna obsługa obiektów Zlecę Obsługę Techniczną Obiektów - "Złota rączka" Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji elektrycznych, hydraulicznych, pogotowie technicz...
9018693 2022-07-08
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę usługę remontu
9004537 2022-07-11
godz. 15:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA (WSM OCHOTA) Świadczenie usług polegających na konserwacji i utrzymaniu w sprawności technicznej i eksploatacyjnej wraz z pogotowiem w nieruchomościach mieszczących się w Warszawie przy ul. Koroty...
9004519 2022-07-11
godz. 15:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA (WSM OCHOTA) Świadczenie usług polegających na konserwacji i utrzymaniu w sprawności technicznej i eksploatacyjnej wraz z pogotowiem w nieruchomościach mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodet...
9018228 2022-07-12
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Zapewnienie obsługi OSK "Złote Brzozy" w zakresie usług pomocy kuchennej i obsługi recepcji.
9008409 2022-07-15
godz. 11:00
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W PŁOCKU 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie awarii (w tym zagrożeń awarią) w budynkach i na terenach stanowiących własność MTBS Sp.z o.o.2. Szczegółowy zakres zamówienia...
8987160 2022-07-26
godz. 11:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Usługa Odczytów na obszarze PSG sp.z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu w latach 2023-2024. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiająceg...
9015005 2022-08-02
godz. 11:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Usługi konserwacji budynków kompleksu BUW przy ul. Dobrej 56/66, ul. Dobrej 68/70, ul. Dobrej 72 w Warszawie w zakresie instalacji niskoprądowych i automatyki Numer referencyjny: DZP-361/...
9015019 2022-08-08
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY Wykonywanie bieżących prac i usług remontowych, w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii (...) w branży sanitarnej (...) ZGN w dzielnicy...