Przetarg 7596030 - Wykonanie instalacji oraz systemu monitoringu...

   
Analizuj Zamówienie 7596030 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie instalacji oraz systemu monitoringu przeciwpożarowego w ośrodku edukacyjnym „Poleskie sioło” – tradycyjna zagr
oda poleska w WytycznieRB
Numer referencyjny: RB 213/06/20

Zaprojektowanie i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych - zraszaczowych lub automatycznych urządzeń tryskaczowych w zależności od obiektu.
Sekcja mokra – budynek chałupy
Sekcja sucha – budynek stodoły (okólnik), oraz budynek spichlerza
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego, na potrzeby p.poż. z możliwością rejestracji oraz zdalnego przekazu danych – w ilości min. 5 kamer, rejestrujących teren „zagrody poleskiej” ( tylna część budynku chałupy oraz stodoły – min. 3 kamery, frontowa część chałupy wraz z okólnikiem min. 2 kamery).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej
Zaprojektowanie i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych - zraszaczowych lub automatycznych urządzeń tryskaczowych w zależności od obiektu. Sekcja mokra – budynek chałupy Sekcja sucha – budynek stodoły (okólnik), oraz budynek spichlerza

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie monitoringu wizyjnego
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego, na potrzeby p.poż. z możliwością rejestracji oraz zdalnego przekazu danych – w ilości min. 5 kamer, rejestrujących teren „zagrody poleskiej” ( tylna część budynku chałupy oraz stodoły – min. 3 kamery, frontowa część chałupy wraz z okólnikiem min. 2 kamery).
branża Ochrona, Projektowanie
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, projekt w branży ochrona
kody CPV 45312100, 45316200, 45343000, 45343200, 71220000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się