Zlecenie 7485698 - Wykonanie i montaż systemu oznakowania terenu Muzeum Wsi...

   
Analizuj Zamówienie 7485698 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
Wykonanie i montaż systemu oznakowania terenu Muzeum Wsi Lubelskiej - znak sprawy: DE.232- 6/20
a) projekt, wykonanie, dostarcze
nie, montaż wraz z posadowieniem elementów oznakowania terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie obejmującego:
a.1. drogowskazy umieszczone na słupach drewnianych-dębowych, odpowiednio zabezpieczonych-5szt.
a.2. tablice informacyjne wykonane z tworzywa sztucznego w formacie A4-(40 szt.), w tym m.in. toalety, obiekt wyłączony ze zwiedzania, przerwa w zwiedzaniu, trwa zwiedzanie, biura, palenie wzbronione, nie karmić zwierząt, pamiątki, godziny zwiedzania dworu, puste tablice z możliwością umieszczenia określonej informacji w zależności od potrzeby, np. kierujące na miejsce wydarzenia.
a.3. tablice informacyjne z tworzywa sztucznego do umieszczenia przy wejściu do Muzeum w budynku recepcji, w formacie A1, w tym: informacyjne o organizacji zwiedzania, godzinach otwarcia, obowiązujących cenach (2 szt.), z regulaminem zwiedzania (1 szt.) z uproszczonymi zasadami zwiedzania (1 szt.).
a.4. tabliczki z tworzywa sztucznego z opisami obiektów w języku polskim i angielskim oraz QR kodami, w formacie A5-116 sztuk.
b) przy wykonaniu zamówienia Wykonawca:
- przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację drogowskazów z punktu a.1. wraz z ich szczegółową treścią. Podstawą wykonania zadania jest wizja lokalna Wykonawcy i informacje przekazane przez Zamawiającego,
- przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczne treści tablic z punktu a.2. na etapie projektu. Podstawą określenia treści jest wizja lokalna Wykonawcy i informacje przekazane przez Zamawiającego,
- przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczne treści tablic z punktu a.3. po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych tekstów,
- otrzyma od Zamawiającego opracowane treści na wszystkie tabliczki z punktu a.4.
c) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom składającym ofertę, że winni wziąć pod uwagę zabytkowy charakter terenu Muzeum, który w całości pozostaje pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wprowadzone w przestrzeń nowe elementy, w tym zwłaszcza drogowskazy, powinny nawiązywać do form tradycyjnych.
d) Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie użyte materiały winny być wysokiej jakości, charakteryzować się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu oraz wysoką estetyką. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów na etapie przedstawienia projektu.
e) przy wykonaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest:
-użycie piktogramów opracowanych i udostępnianych przez British Museum, stanowiących język uniwersalny dla wszystkich zwiedzających, a zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami,
-praca w oparciu o księgę znaku MWL w celu określenia kolorystyki druku i czcionki.
branża Usługi reklamowe
podbranża tablice reklamowe i ogłoszeniowe
kody CPV 31523200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się