Przetarg 9943271 - Wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 9943271 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów poligraficznych dla szkół uczestniczących w programie „Laboratoria Przyszłości”. Nu
mer referencyjny: PN-33/2023
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów poligraficznych dla szkół uczestniczących w programie „Laboratoria Przyszłości.
Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w PPU i OPZ. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2023 r. (z uwzględnieniem skrócenia tego terminu w przypadku TAKiej deklaracji w ofercie Wykonawcy).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów poligraficznych dla szkół uczestniczących w programie „Laboratoria Przyszłości. Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w PPU i OPZ. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2023 r. (z uwzględnieniem skrócenia tego terminu w przypadku takiej deklaracji w ofercie Wykonawcy).
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572270 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/12/2023
Powinno być:
Data: 01/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/09/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/10/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Poligrafia, Wydawnictwa, Usługi reklamowe
podbranża druki, foldery, informatory, tablice reklamowe i ogłoszeniowe
kody CPV 30193800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: druki, foldery, informatory , tablice reklamowe i ogłoszeniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10111963 2023-12-04
godz. 09:00
PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Wykonanie i montaż napisu PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE na budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ.
10119967 2023-12-04
godz. 10:00
ORLEN BUDONAFT SP. Z O.O. Wykonanie dwóch reklam z montażem na stacji paliw Września
10119875 2023-12-04
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAROSŁAW PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zakup elementów stoiska wystawienniczego. - 1 dostawa
10120613 2023-12-04
godz. 12:00
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA SAT.2601.21.2023 Wykonanie i dostawa druków samokopiujących według wzoru dla PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie "Protokołu pobierania próbek powietrza - czynni...
10122431 2023-12-06
godz. 09:00
TAURON WYDOBYCIE S.A. Dostawa książek i druków użytkowych dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Sobieski, ZG Janina
10118796 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Wymiana tablic z nazwami ulic na drogach gminnych oraz montaż nowych tablic z nazwami rond
10120215 2023-12-07
godz. 15:00
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE Dostawa aktualnych druków sądowych - według katalogu Urządzeń ewidencyjnych i druków używanych w sądach powszechnych, których treść i rodzaj papieru zostały zatwierdzone przez Ministerstwo S...
10124482 2023-12-11
godz. 10:30
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru na potrzeby jednostek organizacyjnych CBA Część 1: Dostawa artykułów biurowych Część 2: Dostawa papieru 46/>PU/2023/EJ
10127015 2023-12-14
godz. 16:00
URZĄD MIASTA PABIANICE Administrowanie słupów i tablic do celów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Pabianic.
10122106 2023-12-15
godz. 15:00
SĄD REJONOWY W OTWOCKU Wykonanie i dostarczenie okładek do akt. teczek oraz druków na potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku