Przetarg 9943271 - Wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 9943271 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów poligraficznych dla szkół uczestniczących w programie „Laboratoria Przyszłości”. Nu
mer referencyjny: PN-33/2023
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów poligraficznych dla szkół uczestniczących w programie „Laboratoria Przyszłości.
Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w PPU i OPZ. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2023 r. (z uwzględnieniem skrócenia tego terminu w przypadku TAKiej deklaracji w ofercie Wykonawcy).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dystrybucja tabliczek i materiałów poligraficznych dla szkół uczestniczących w programie „Laboratoria Przyszłości. Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w PPU i OPZ. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2023 r. (z uwzględnieniem skrócenia tego terminu w przypadku takiej deklaracji w ofercie Wykonawcy).
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572270 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/12/2023
Powinno być:
Data: 01/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/09/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/10/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Poligrafia, Wydawnictwa, Usługi reklamowe
podbranża druki, foldery, informatory, tablice reklamowe i ogłoszeniowe
kody CPV 30193800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: druki, foldery, informatory , tablice reklamowe i ogłoszeniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10680292 2024-07-15
godz. 13:00
Mazowieckie Dostawa okładek do akt i druków dla Sądu Rejonowego w Garwolinie.
10623107 2024-07-16
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH (3 wydania) - DE-dzp.272-176/24.
10676241 2024-07-16
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie usług graficznych dla Biura Badań i Nowych Technologii
10682264 2024-07-16
godz. 12:00
Lubelskie Druk, demontaż i montaż siatki mesh w Andrychowie Zapraszam do złożenia oferty na demontaż obecnych oraz druk i montaż nowych reklam na elewacji salonu MEBLE-BRW: Andrychów, ul. Krako...
10673598 2024-07-17
godz. 10:00
Dolnośląskie SZP/242-117/2024_Dostawa i montaż nowych, niezależnych tablic akademickich ceramicznych w Budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23-25. 1. Prz...
10684904 2024-07-17
godz. 14:00
Lubelskie Demontaż obecnych oraz druk i montaż nowych reklam na elewacji salonu MEBLE-BRW: Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11. Druk i wymiana siatek elew. Położenie: elew. wsch. (nad wejści...
10684900 2024-07-18
godz. 10:30
Lubelskie Demontaż obecnych oraz druk i montaż nowych reklam na elewacji salonu MEBLE-BRW: Chełm, ul. Kolejowa 59. Położenie: elew. pd. (od str. ul. Kolejowej) Wymiary: 1700x665 cm Ilość: 1 szt...
10677327 2024-07-18
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, pięknej, popularno-naukowej oraz dla dzieci i młodzieży do Książn...
10667470 2024-07-19
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa poligraficzna-wydruk oraz dostawę plakatów i naklejek, dotyczących promocji realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoj...
10634850 2024-07-23
godz. 08:00
Małopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Libi...