Zlecenie 10260401 - wykonanie ekspertyzy biologicznej pomieszczeń magazynowych...

   
Zamówienie 10260401 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-14
przedmiot zlecenia
wykonanie ekspertyzy biologicznej pomieszczeń magazynowych i dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym Ministerstwa Finan
sów przy ul. Świętokrzyskiej 12
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Ekologia, środowisko
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, ekspertyzy, prognozy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty , ekspertyzy, prognozy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10370203 2024-04-08
godz. 00:00
Śląskie Usługi w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji celem włączenia go do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Część 1 zamówienia dotyczy wykonania usług w zakresie opisu kwalifikacji...
10386064 2024-04-08
godz. 10:00
Dolnośląskie „Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową na remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Obrońców Pokoju nr 30 w Wałbrzychu”.
10369911 2024-04-08
godz. 10:00
Mazowieckie Organizacja działań oraz zapewnienie zespołu ekspertów dla przygotowania przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW w 4 regionach Część 1 Region I Zachodnio...
10396060 2024-04-08
godz. 12:00
Śląskie Przeprowadzenie audytu RODO/KRI oraz badania technologiczno-informacyjnego działu IT
10334714 2024-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Diagnostyka molekularna płazów pod kątem obecności grzybów skórnych Batrachochytrium dendrobatidis i B. salamandrivorans 1.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegają...
10431775 2024-04-19
godz. 09:00
Śląskie Audytu projektu pn. Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard (CRIOS)
10428418 2024-04-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-środowiskowej dla modernizacji Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji techniczno-środowisko...
10381299 2024-04-19
godz. 12:00
Pomorskie Otwarty konkurs na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu mającego na celu rozwój systemu usług społecznych i zdrowotnych w ramach konkursu FEPM.05.17-IZ.00-001/24...
10447114 2024-04-24
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentu pt. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Przedmio...
10446208 2024-04-26
godz. 12:00
Wielkopolskie 1/WKR/2024 Wstępne konsultacje rynkowe - Zakup usługi identyfikacji upraw, monitorowania wegetacji roślin i działalności rolniczej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: