Przetarg 7553476 - Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy...

   
Analizuj Zamówienie 7553476 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-25
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubels
kim – na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 (...) – II części Numer referencyjny: WOF.261.3.1.2020.WM
Wartość bez VAT: 28 500.00 PLN
Część I – Obszar Natura 2000 Terespol PLH0600531. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wskazanych przedmiotach ochrony w ww. obszarach Natura 2000, podsumowującej badania wykonane w latach 2020/2021 na przedmiotowym obszarze.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:2.1. koordynowaniu wykonania zamówienia.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
Część II – Obszar Natura 2000 Zbiornik Podedwórze PLB0600151. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wskazanych przedmiotach ochrony w ww. obszarach Natura 2000, podsumowującej badania wykonane w latach 2020/2021 na przedmiotowym obszarze.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:2.1. koordynowaniu wykonania zamówienia.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
branża Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy
kody CPV 90712000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się