Przetarg 8612210 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej...

   
Analizuj Zamówienie 8612210 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy gazociągu w/c w msc. Otorowo, gm. Solec Kujawski Numer referencyjn
y: 2021/W800/WP-003369
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację robót, a TAKże pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa gazociągu w/c w msc. Otorowo, gm. Solec Kujawski
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację robót, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa gazociągu w/c w msc. Otorowo, gm. Solec Kujawski”, dla następującego zakresu rzeczowego: Zakres rzeczowy: a) gazociąg w/c dn 200 STAL L= 200,0 m , Szczegółowy zakres prac: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 3) wykonanie kosztorysów inwestorskich, - aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego przekazany w okresie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmującego pięć jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego 5) rejestrację Dziennika Budowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 017-042243 z dnia 2022-01-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/01/2022
Powinno być:
Data: 28/02/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/04/2022
Powinno być:
Data: 28/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/01/2022
Powinno być:
Data: 28/02/2022
branża Projektowanie
podbranża projekt ciepłownictwo i gaz
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt ciepłownictwo i gaz

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8917162 2022-05-27
godz. 08:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych bedących w zasobach ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na 3 zadania Część...
8899696 2022-05-27
godz. 10:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja gazociągu n/c dn 160 wraz z przyłączami gazowymi w miejscowości: Świdwin, ul. Sportowa. 1. Dane Techniczne: 1) typ obiektu: gazociąg n/...
8928097 2022-06-01
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i oddanie do użytkowania przyłącza gazu śr/c De 32 i zespołu gazowego red-pom II stopnia o przep. do Q=80m3/h wraz z wykonaniem infrastruktury ...
8931770 2022-06-07
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c z przyłączami w msc. Mochle dz. 161/73-161/77. Zakres rzeczowy:  -gazociąg ś/c dn 63PE L= ok. 290 m zaprojektowanie i budowa ...
8937271 2022-06-09
godz. 08:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Kompleksowe wykonanie projektu i robót budowlanych sieci i przyłączy w m. Warszawa przy ul. Łasaka do dz. 55/5 i do dz. 58/1 Kompleksowa realizacja projektu i robót budowlano-montażowych w ...
8903219 2022-06-15
godz. 08:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Malbork ul. Akacjowa w ramach zadania modernizacyjnego; SG/00085110 Numer r...
8901788 2022-06-16
godz. 08:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w msc. Malbork ul. Brzozowa, SG/00085157
8931239 2022-06-21
godz. 10:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu ś/c De 225 wraz z przyłączem gazowym ś/c De 90 oraz stacją redukcyjno-pomiarową II stopnia o przepustowości do 500 m3/h we Wrocławiu, ul. Piołuno...
8931061 2022-06-30
godz. 08:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Sopot w ul. Goyki, Haffnera, Królowej Jadwigi, Morska, Obrońców Westerpla...
8934749 2022-07-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Projekt przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego w Opaczy Zlecę opracowanie projektu przyłaczy wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego w Opacz Kolonia.