Przetarg 7904367 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót...

   
Analizuj Zamówienie 7904367 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa sieci gazowej n/c w m. Skarżys
ko-Kamienna ul. Grottgera etap II

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót na zadaniu „Przebudowa sieci gazowej n/c w m. Skarżysko Kamienna ul. Grottgera etap II”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót:
a) gazociąg n/c PE dn 225/160/90/63 o łącznej długości ok. 518 m,
b) przyłącza n/c PE dn 90/63 o łącznej długości ok. 88 m, 9 szt.
c) Zzu DN 200 1 kpl
d) Zzu DN 150 2 kpl
e) Zzu DN 100 2 kpl
2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) budowę:
a) gazociąg n/c PE dn 225/160/90/63 o łącznej długości ok. 518 m,
b) przyłącza n/c PE dn 90/63 o łącznej długości ok. 88 m, 9 szt.
c) Zzu DN 200 1 kpl
d) Zzu DN 150 2 kpl
e) Zzu DN 100 2 kpl
5) wykonanie prac towarzyszących Robotom Szczegółowy zakres zawarty jest w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej PSG w przedmiotowym postępowaniu zakładka Załączniki
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie
podbranża sieci gazowe, projekt ciepłownictwo i gaz
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się