Przetarg 8038278 - "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami...

   
Analizuj Zamówienie 8038278 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-24
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych zada
nia Dojście do baszty w Santoku”.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn „ Dojście do baszty w Santoku”.2. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny następujących prac:1) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń itp., związanych z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczego w zakresie potrzebnym dla realizacji robót budowlanych,2) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych, w tym uzgodnienia i warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych sieci – jeśli dotyczy,3) Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację robót lub zgłoszenia;4) Opracowanie koncepcji, uzgodnionej z Zamawiającym. 5) Zakres koncepcji a następnie dokumentacji projektowej powinien uwzględniać następujące elementy:- dojście do „baszy” wraz z miejscem widokowym oraz ławkami, oświetleniem parkowym, - miejsce na palenisko oraz wiatę nawiązującą do istniejącej wieży widokowej, oświetlenie miejsca zlokalizowane na działce nr ewidencyjny 125/8, Obręb Santok, - dojście do przejścia przy przejeździe kolejowym (oznaczenie jako początek opracowania),- odtworzeniu istniejących pozostałości po okopach z czasów II wojny światowej działka oznaczona nr ewidencyjnym 16 oraz skomunikowanie tej działki z działką nr 36 Obręb Santok.

ZP.271.3.2021.BP
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71222000, 71242000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się