Przetarg 7349148 - Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów ś/c na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7349148 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-21
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągów ś/c na terenie m. Lądek, Ciążeń, Ląd, Policko, Dolany, gm. Lądek i stacji r
ed.-pom. w m.Ciążeń, gm. Lądek oraz stacji regazyfikacji LNG w m. Ciążeń Numer referencyjny: 2020/W300/WP-02315
Zadanie nr 1: dokumentacja projektowa budowy gazociągów ś/c na terenie m. Lądek, Ciążeń, Ląd, Policko, Dolany, gm. Lądek, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w m. Ciążeń gm. LądekPrzedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na przebudowę gazociągu ś/c na terenie miejscowości Lądek, Ciążeń, Ląd, Policko, Dolany, gm. Lądek wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.Zadanie nr 1: dokumentacja projektowa budowy gazociągów ś/c na terenie m. Lądek, Ciążeń, Ląd, Policko, Dolany, gm. Lądek, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w m. Ciążeń gm. Lądek, w następującym zakresie:— gazociąg PE100 SDR17,6, dn 180 [mm], 50 [m],— gazociąg PE100 SDR17,6, dn 125 [mm], 4 980 [m],— gazociąg PE100 SDR17,6, dn 90 [mm], 5 928 [m],— gazociąg PE100 SDR11, dn 63 [mm], 12 284 [m],— stacja gazowa red.pom. śp/c o przepustowości Q=800 m3/h – 1 [szt.].Łączna długość gazociągów dn 180/125/90/63 wynosi L= 23 242,00 [m].Łączna ilość stacji gazowych wynosi 1 [szt].Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposobów jego realizacji zawiera załącznik nr 1 A do umowy (wzór umowy stanowi odpowiednio Załącznik nr 3A do SIWZ).
Zadanie nr 2: dokumentacja projektowa stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG w m. Ciążeń, gm. LądekPrzedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na budowę stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG w miejscowości Ciążeń, gm. Lądek, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.Zadanie nr 2: dokumentacja projektowa stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG w m. Ciążeń, gm. Lądek,W następującym zakresie:— stacja regazyfikacji LNG Q800 m3/h, m. Ciążeń ul. Zielona, gm. Lądek.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposobów jego realizacji zawiera załącznik nr 1 B do umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3B do SIWZ).
branża Projektowanie
podbranża projekt ciepłownictwo i gaz
kody CPV 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się