Przetarg 7904418 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7904418 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Numer referencyjny: DSK-IX.271.20.2020

1) Wykonanie dokumentacji geodezyj
nych (operatów geodezyjnych) niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku, polegających na ujawnieniu istniejącego stanu użytków gruntowych wskazanych nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku,
2) Wznowienie punktów granicznych lub wyznaczenie nowopowstałych punktów granicznych na nieruchomościach wraz z ich stabilizacją w terenie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). Zamawiający z czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości wymaga złożenia kopii protokołu. Do kalkulacji oferty należy założyć, że dla 4 działek należy trwale wynieść w naturze po 4 punkty graniczne i dla 2 działek należy trwale wynieść w naturze po 6 punktów granicznych w lokalizacjach wskazanych na terenie miasta Białegostoku.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża kartografia, usługi geodezyjne, inwentaryzacje
kody CPV 71250000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się