Przetarg 7608517 - Wykonanie do 4 operatów szacunkowych określających...

   
Analizuj Zamówienie 7608517 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie do 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mowa w art
. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.), zwanej dalej opłatą planistyczną lub odszkodowania, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ww. ustawy
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.57.2020

Zakres zamówienia z uwzględnieniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. wykonanie do 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293), zwanej dalej opłatą planistyczną lub odszkodowania, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ww. ustawy.
1.1. Operat szacunkowy nieruchomości ma obejmować wycenę nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie zgodnie z art. 36, art. 37 oraz art. 87 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004, nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
1.2. Operaty szacunkowe należy wykonać zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
2. Operaty szacunkowe należy wykonać zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z:
a) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 z poźn. zm.),
b) przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
c) przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 71319000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się