Zlecenie 7778525 - Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu...

   
Zamówienie 7778525 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-27
przedmiot zlecenia
Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego (PZGiK) zgromadzonych w Powiatowym Ośro
dku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przeworsku (63mb), wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, ich integracją z obiektami BDPZGiK i wykonaniem stosowanych raportów i wykazów. System PZGiK funkcjonujący u Zamawiającego to system EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID.
Dokumentacja (2019-2020) przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne, podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany gruntów, regulacje stanów prawnych, wznawiania lub wyznaczania punktów granicznych, operaty leśne, operaty
z opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
W ramach prac należy:
1) Wykonać inwentaryzację udostępnionych przez Zamawiającego materiałów analogowych stanowiących dokumenty PZGiK.
2) Wykonać przeniesienie przekazanych materiałów do kopii cyfrowych i dokonać indeksacji.
3) Przekazać kopię plikową ucyfrowionych dokumentów oraz wykonanych rejestrów na dysku zewnętrznym.
4) Utworzyć zakresy przestrzenne.
5) Uzupełnić rejestr operatów geodezyjnych (technicznych) zarówno o brakujące obiekty operatów, jak i o brakujące wartości atrybutów opisowych i geometrycznych obiektów operatów, a także właściwe relacje z innymi rejestrami i ewidencjami.
6) Uzupełnić rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych analogicznie jak przy rejestrze operatów.
7) Uzupełnić rejestr dokumentów składowych operatów analogicznie jak przy rejestrze operatów.
8) Uzupełnić rejestr dokumentacji cyfrowej wraz z osadzeniem w bazie danych systemu teleinformatycznego kopii cyfrowych dokumentów zasobu a także uzupełnić jego powiązania relacyjne ze wszystkimi ww. rejestrami.
9) Utworzyć zbiory metadanych rejestrów przestrzennych.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża archiwizacja dokumentów
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się