Przetarg 8973565 - Wykonanie czynności poziomu utrzymania P4 trzech...

   
Analizuj Zamówienie 8973565 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-13
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie czynności poziomu utrzymania P4 trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych Numer referencyjny: Bi.240.716.2022
1. Prz
edmiotem zamówienia jest wykonanie czynności poziomu utrzymania P4 trzech EZT EN57AL: 1544, 1551, 1555 wraz z pracami dodatkowymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji technicznej pojazdu trakcyjnego, obowiązujących w POLREGIO S.A. dla elektrycznych zespołów trakcyjnych serii
EN57AL.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawiera Załącznik nr 9 do SWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualną DSU oraz Instrukcją o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.
5. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności poziomu utrzymania P4 trzech EZT EN57AL: 1544, 1551, 1555 wraz z pracami dodatkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawiera Załącznik nr 9 do SWZ, stanowiący wzór umowy w sprawie zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do Umowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 133-381214 z dnia 2022-07-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/10/2022
Powinno być:
Data: 23/10/2022
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50222000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9103528 2022-08-23
godz. 10:00
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Przygotowanie do legalizacji zbiorników magazynowych TK-625C orazTK620 w KRNiGZ Dębno
9071723 2022-08-23
godz. 10:00
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń kryptograficznych HSM wraz z przeniesieniem licencji będących w posiadaniu Ministerstwa Numer referencyjny: BDG-V.2710.12.2022.MW 1. Przedmiot...
9109029 2022-08-23
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. POŁUDNIOWY ZAKŁAD SPÓŁKI RFP na zakup Identyfikator zestawu kołowego U-920BK 014501-02 Identyfikator zestawu kołowego U-920BK 014501-02: 1200 szt.;
9104897 2022-08-26
godz. 00:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Badanie rynku - Serwis smarowniczy maszyn i urządzeń w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
9109538 2022-08-30
godz. 10:00
POLKOWICKA DOLINA RECYKLINGU SP. Z O.O. „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami.” Określenie zamówienia wg CPV: 43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające I. Dane te...
9077706 2022-08-31
godz. 08:00
ZAKŁAD TRANSPORTU I SPEDYCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GIŻYCKU Dostawa fabrycznie nowego zestawu maszyn leśnych do pozyskania i zrywki drewna typu harwester i typu forwarder dla Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku Numer refere...
9109463 2022-08-31
godz. 13:00
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. W KLECZEWIE LUS - ZBIORNIK DO PALIWA TITAN TRUCKMASTER 400L nr inw. E1-603T00001
9072282 2022-08-31
godz. 23:59
ORING-GUMY MAŁGORZATA ANETA MATYJA Prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju technologii przyrostowych oraz komercjalizacja wyników prac przez ORING-GUMY Małgorzata Aneta Matyja Zakup i dostawa 1 kompletu noży tokarskic...
9106967 2022-09-09
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Sukcesywne naprawy kół tramwajowych typu 2NN. Numer referencyjny: KU.241/pn43_2022/MN Przedmiotem zamówienia są sukcesywne naprawy kół tramwajowych typu 2NN na warunkach określonych w...
9108303 2022-09-16
godz. 14:00
PPHU EUREX JANUSZ I DANUTA KĘDZIA SP.J. Podniesienie konkurencyjności firmy EUREX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego rodzaju desek elewacyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ur...