Zlecenie 8385775 - Wykonanie badań (pomiarów) czynników szkodliwych w...

   
Zamówienie 8385775 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-09
przedmiot zlecenia
Wykonanie badań (pomiarów) czynników szkodliwych w środowisku pracy na stanowiskach pracy w sekcjach w Krakowie, Idzikowicach
oraz Bydgoszczy. W załączeniu: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 2) Wykaz ilościowy czynników szkodliwych do badania w Krakowie, 3) Wykaz ilościowy czynników szkodliwych do badania w Idzikowicach, 4) Wykaz ilościowy czynników szkodliwych do badania w Bydgoszczy, 5) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 6) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w § 17 ust. 3 OWU w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy. Termin płatności faktury 21 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 2) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w § 17 ust. 3 OWU w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp
podbranża usługi, szkolenia
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się