Zlecenie 7967435 - Wykonanie 7 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia...

   
Zamówienie 7967435 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-15
przedmiot zlecenia
Wykonanie 7 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na postawie decy
zji Starosty Otwockiego nr 5/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Wawerskiej
w Józefowie, wdanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wycenie podlegają działki ewidencyjne oraz ograniczone prawa rzeczowe. Wyceną objęte są następujące działki:
- nr 93/3 z obr. 63 w Józefowie i 94/3 z obr. 63 w Józefowie (wspólna księga wieczysta),
- nr 98/1 z obr. 63 w Józefowie,
- nr 97/1 z obr. 63 w Józefowie,
- nr 96/1 z obr. 63 w Józefowie,
- nr 95/3 z obr. 63 w Józefowie,
- nr 99/1 z obr. 63 w Józefowie,
- nr 76/1 z obr. 63 w Józefowie.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się