Przetarg 6748541 - Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6748541 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-08
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość udziału Gminy Lublin w nieruchomościach zabudowanych położonych w
Lublinie i Grabniaku - w celu sprzedaży - II części
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.54.2019

Zakres zamówienia z uwzględnieniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Część I:
1) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/8 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/61 (obr. 9, ark. 14) o powierzchni 0.0493 ha, położona w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 65 (zgodnie z informacją z rejestru gruntów), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00050920/8 – w celu sprzedaży.
2. Część II: 1) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/2 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1 (obr. 0005-Grabniak, ark. 1) o powierzchni 0.0499 ha, położona w miejscowości Grabniak w Gminie Urszulin (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów), zabudowana domkiem letniskowym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1W/00031968/9 – w celu sprzedaży.
3. Operat szacunkowy powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy.
4. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z:
1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości,
2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.).
5. Przedmiot zamówienia zostanie sporządzony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/8 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/61 (obr. 9, ark. 14) o powierzchni 0.0493 ha, położona w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 65 (zgodnie z informacją z rejestru gruntów), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00050920/8 – w celu sprzedaży.
1.Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/8 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/61 (obr. 9, ark. 14) o powierzchni 0.0493 ha, położona w Lublinie przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 65 (zgodnie z informacją z rejestru gruntów), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00050920/8 – w celu sprzedaży. 2. Operat szacunkowy powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy. 3. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: 1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, 2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.). 4. Przedmiot zamówienia zostanie sporządzony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/2 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1 (obr. 0005-Grabniak, ark. 1) o powierzchni 0.0499 ha,położona w miejscowości Grabniak w Gminie Urszulin (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów),zabudowana domkiem letniskowym i budynkiem gospodarczym,dla której Sąd Rejonowy we Włodawie,IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1W/00031968/9–w celu sprzedaży
1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/2 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1 (obr. 0005-Grabniak, ark. 1) o powierzchni 0.0499 ha, położona w miejscowości Grabniak w Gminie Urszulin (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów), zabudowana domkiem letniskowym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1W/00031968/9 – w celu sprzedaży. 2. Operat szacunkowy powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy. 3. Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z: 1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, 2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.). 4. Przedmiot zamówienia zostanie sporządzony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 71319000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się