Zlecenie 8984633 - Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość...

   
Zamówienie 8984633 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-17
przedmiot zlecenia
Wykonanie 1 operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sie
rpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 za zm.) pod poszerzenie drogi publicznej - drogi krajowej, stanowiącej działkę nr 179/29 o pow. 1145 m2 w obr. Nowy Konik, gmina Halinów
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013637 2022-07-05
godz. 08:45
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewach i gruntach. Nazwa zadania: wykonanie operatów szacunkowy...
8993941 2022-07-06
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. (PWIK) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu dla sieci kanalizacyjanej - Gorzyce ul. Wierzbowa działka 851/41
9005283 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY INO.271.49.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi - operatu szacunkowego Druk oferty-zał nr 1 [...].doc Z...
9010616 2022-07-07
godz. 10:00
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: Milejczyce i inne pow. siemiatycki, Nowiny-Usnarszczyzna pow. hajnowski, Wierzchuca i inne pow. siemiatycki, oddzielnie ...
8998786 2022-07-07
godz. 11:00
URZĄD MIASTA TARNÓW Wykonanie operatów szacunkowych Część 1: Wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzros...
9008881 2022-07-08
godz. 00:00
URZĄD GMINY DOBRA Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 16 m2) w działce nr 44 położonej w Sławoszewie.
9010668 2022-07-08
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ Wykonanie 37 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (ulicy Czesława Miłosza w Busku-Zdroju)....
8981176 2022-07-08
godz. 14:00
OJCOWSKI PARK NARODOWY Wykonanie operatów szacunkowych - wycena służebności przesyłu -postępowanie II
9012520 2022-07-08
godz. 14:45
URZĄD MIASTA I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Wykonanie dla 25 nieruchomości gruntowych opinii (analiz), dotyczących wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, celem ustal...
9008723 2022-07-11
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BABKI Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia. Zamówienie składa się z dwóch części: Cześć I - wycena nieruchomości oznaczonej nr działek 475, 544, 545 i 671 obr. Daszewice, gm. Mo...