Zlecenie 8930338 - Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość...

   
Zamówienie 8930338 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-24
przedmiot zlecenia
Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sie
rpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) pod poszerzenie drogi publicznej (gminnej) - ul. Zacisznej w Józefowie, stanowiącej działkę ew. nr 9/3 o pow. 51 m2 w obr. 66.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 70000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013637 2022-07-05
godz. 08:45
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewach i gruntach. Nazwa zadania: wykonanie operatów szacunkowy...
8998785 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA PŁOCK Sporządzenie 26 operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na ulicy Borowicki...
9010138 2022-07-05
godz. 14:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pyrskiej 17
9010616 2022-07-07
godz. 10:00
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU Wykonanie operatów szacunkowych drzewostanu na obiekcie scaleniowym: Milejczyce i inne pow. siemiatycki, Nowiny-Usnarszczyzna pow. hajnowski, Wierzchuca i inne pow. siemiatycki, oddzielnie ...
9008866 2022-07-08
godz. 00:00
URZĄD GMINY DOBRA Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 58 m2) w działce nr 224/2 położonej w Dobrej.
9008723 2022-07-11
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BABKI Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia. Zamówienie składa się z dwóch części: Cześć I - wycena nieruchomości oznaczonej nr działek 475, 544, 545 i 671 obr. Daszewice, gm. Mo...
9006395 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY BIAŁOBRZEGI ZPiN.3134.28.2022 "Wycena nieuchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości spowodowanej podziałem dz. nr 1686/2 w Suchej" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prz...
9011557 2022-07-11
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Szczecinie. Sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Szczecinie na terenie portu morskiego.
9019897 2022-07-12
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO STARY SĄCZ Wykonanie wyceny nieruchomości
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań