Zlecenie 7491421 - Wykonania regeneracji studni głębinowej wraz z wymianą...

   
Analizuj Zamówienie 7491421 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-20
przedmiot zlecenia
Wykonania regeneracji
studni głębinowej wraz z wymianą pompy Typu GBA-10 m3/h, dla potrzeb SUW
w kompleksie 4 WSzKzP SzP ZOZ
we Wrocławiu przy ul Weigla 5;
1) Badanie inspekcyjne studni kamerą przed kompleksowym czyszczeniem studni
głębinowej z osadów filtra oraz wszystkich pozostałych części studni. umożliwiające
dokonanie wizualnego przeglądu studni, celem ustalenie zakresu prac, które należy
wykonać z uwzględnieniem ekonomiki oraz możliwości osiągniętych efektów. Cały
proces jest podstawą do wyboru metody regeneracji i jej nieodłącznym elementem.
2) Regeneracja studni głębinowej z wykorzystaniem opracowanej metody
(mechanicznej, hydromechanicznej, ultradźwiękowej, pneumoimpulsowej lub
chemicznej), z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i technologii. Celem uzyskania
należytego efektu regeneracji studni, przywracając jej sprawność i wydajność.
3) Zakup i wymiana pompy głębinowej Typu GBA-2.05.10 m3/h.
4) Dezynfekcja po czyszczeniu studni
5) Stosowne badania po regeneracji wraz z próbnym pompowaniem i wykonanie
dokumentacji w zakresie eksploatacji studni.
6) W przypadku niezadawalającej wydajności, ewentualne opuszczenie rury
tłocznej wykonanej z Pe-Hd średnicy 3 (80/88,9) o 2-3 mb.( obecnie pompa jest
na 15mb).
7) Proces regeneracji studni winien znacząco poprawić stan roboczy studni, przedłużając
jej żywotność,zapewniając sprawne działanie po regeneracją i winno być stwierdzono
np. Protokołu końcowego robót, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się