Przetarg 8666076 - Wyk. audytu energ., oprac.dok.proj., budowa - mont.inst....

   
Analizuj Zamówienie 8666076 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-21
przedmiot ogłoszenia
Wyk. audytu energ., oprac.dok.proj., budowa - mont.inst. C.W. z cyrk., C.O., wym.inst. Z.W. i kan. sanit. w bud. Lipska 38, 40, mo
nt. inst.gaz., kotł.gaz. i adapt. kom. lok. na kotł. w bud. Lipska 40

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa - montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Lipskiej 38 i 40 oraz montaż instalacji gazowej (zasilenie kotła), kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Lipskiej 40 w Warszawie.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) wykonanie inwentaryzacji budynku na potrzeby dokumentacji projektowej,2) wykonanie audytu energetycznego,3) wykonanie dokumentacji projektowej,4) wykonanie robót budowlanych,5) wykonanie dokumentacji powykonawczej.3. Zakres prac określa: program funkcjonalno–użytkowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:1) budynku przy ul. Lipskiej 38 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 25 obręb nr 3-01-04),2) budynku przy ul. Lipskiej 40 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 24 obręb nr 3-01-04).5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo -finansowy z wyszczególnieniem wykonania dokumentacji oraz audytu, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

ZP/TP/Rb/1/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00048742/01 z dnia: 2022-02-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-08 11:00
Po zmianie:
2022-02-15 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-08 12:00
Po zmianie:
2022-02-15 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-09
Po zmianie:
2022-03-16
branża Ciepłownictwo i gaz, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża instalacje grzewcze, instalacje gazowe, projekt wod-kan, projekt ciepłownictwo i gaz, nadzór, kosztorys, przegląd, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45300000, 45330000, 45331000, 45331100, 71314300, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , instalacje gazowe , projekt wod-kan , projekt ciepłownictwo i gaz , nadzór, kosztorys, przegląd , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8860178 2022-05-26
godz. 11:00
AMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SP. Z O.O. Wykonywanie usług bieżącej konserwacji i naprawy instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz logoterm w budynkach (...) przy ul. Cieślewskiego 5, 7, 9, 13, 15 i 17 w Krako...
8896745 2022-05-26
godz. 13:00
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. Wykonanie instalacji wewnętrznych wod. – kan. i centralnego ogrzewania w trzech budynkach świetlic gminnych w Gminie Braniewo Część 1: Część 1: Działka nr 376/84, obręb Szyleny, miejscowość...
8899746 2022-05-27
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: 1 255.22# Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu wieży, wraz z kosztorysem. sprawa ZP/3680/303MZZS/2022/1
8899696 2022-05-27
godz. 10:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja gazociągu n/c dn 160 wraz z przyłączami gazowymi w miejscowości: Świdwin, ul. Sportowa. 1. Dane Techniczne: 1) typ obiektu: gazociąg n/...
8898897 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – postęp...
8890993 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOWARY Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Pzp, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Przystanek Kowary Pr...
8897555 2022-05-31
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Charakterystyka energetyczna domu Witam. potrzebuję nowej charakterystyki energetycznej do budowanego domu jednorodzinnego. Miejsce: Jadwisin. Powierzchnia całkowita: 272 m2. Projekt był kup...
8909912 2022-05-31
godz. 09:30
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz budowa i oddanie do użytkowania - 3 zadania. Zadanie 1. „Budowa sieci gazowej śr/c dn 160 PE wraz z przyłączem ora...
8880449 2022-06-01
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w msc. Malbork ul. Wierzbowa, SG/00085132
8875905 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERNICA Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gminie Czernica Numer referencyjny: ZW.271.2.11.2022.MK Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego (Wykonawcy) oraz zawarcie umowy o partn...