Przetarg 9942925 - Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III Oddziału...

   
Analizuj Zamówienie 9942925 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III Oddziału ZUS w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na wydzieleniu stref pożarowych w budynku VGB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w zakresie: robót budowlanych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz wykonywania w ramach udzielonej gwarancji bieżącej konserwacji, serwisowania urządzeń i systemów instalacyjnych.

550000/271/10/2022-ZAP
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45310000, 45312100, 45332000, 45333000, 45400000, 45453000, 50710000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10671981 2024-07-25
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie wraz z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Wojska Polskiego 14 w Krzyżu Wielkopols...
10677240 2024-07-25
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych w budynku...
10674508 2024-07-26
godz. 08:15
Łódzkie „Budowa kompleksu edukacyjno – opiekuńczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową w trybie zaprojektuj i buduj”. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowl...
10679684 2024-07-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu” Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest...
10680796 2024-07-29
godz. 10:00
Mazowieckie Dostosowanie lokalu nr 0 znajdującego się w budynku przy ul. Stawki 3a w Warszawie na potrzeby biblioteki i archiwum zakładowego (III postępowanie) 1. Przedmiotem zamówienia jest wykon...
10657630 2024-07-30
godz. 09:00
Wielkopolskie Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie remontu części budynku gminnego położonego w Krotoszynie p...
10670439 2024-07-30
godz. 12:00
Mazowieckie Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku...
10678573 2024-08-06
godz. 11:00
Małopolskie Rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce-Zdroju Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju wraz z infrastrukturą t...
10338031 2024-08-12
godz. 10:00
Lubuskie Rzepińskie Centrum Sportowe 1) Budowę budynku wielofunkcyjnego - socjalno hotelowego (z funkcją administracyjno – sportowo – hotelową), o prostopadłościennej bryle w wycięciami p...
10676579 2024-08-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ost...