Przetarg 9942925 - Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III Oddziału...

   
Analizuj Zamówienie 9942925 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III Oddziału ZUS w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na wydzieleniu stref pożarowych w budynku VGB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w zakresie: robót budowlanych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz wykonywania w ramach udzielonej gwarancji bieżącej konserwacji, serwisowania urządzeń i systemów instalacyjnych.

550000/271/10/2022-ZAP
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45310000, 45312100, 45332000, 45333000, 45400000, 45453000, 50710000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10029695 2023-12-07
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI-CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW 140/PN/ZP/RB/2023-Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie modernizacji i przebudowy budynku nr 5 w obiekcie przy ul. Żeromskiego 107 z przeznaczeniem na budynek ...
10100090 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KUNÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 26 w Janik...
10101688 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIŁA 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku hangaru lotniczego pod funkcję centrum edukacji lotniczej z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu realizowanych w r...
10072594 2023-12-12
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operac...
10106102 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁAPSZE NIŻNE Budowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Łapszach Wyżnych wraz z infrastrukturą techniczną 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Łapszach Wyż...
10065822 2023-12-13
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem, montaż, uruchomienie, integracja ze szpitalnym systemem RIS/PACS oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Hemodynamiki WS SP ZOZ w Nowej Soli
10107676 2023-12-15
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.ZAKRES:Przedmiot zamówienia opisany w załącznikach do SWZ, należy wykonać zgodnie z dokument...
10083379 2023-12-15
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę ...
9996864 2023-12-18
godz. 10:55
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją krytej pływalni przy ul. Koszaro...
9879444 2023-12-18
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Budowa Budynku Radioterapii w ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – roboty wykończeniowe Numer re...