Przetarg 7739842 - Wydruk kalendarzy i wizytówek. Numer referencyjny: ZP...

   
Analizuj Zamówienie 7739842 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
Wydruk kalendarzy i wizytówek.
Numer referencyjny: ZP 36/2020/BM

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) usługa opracowania pro
jektów graficznych, składu, druku oraz dostawy kalendarzy książkowych i ściennych na 2021 rok, według parametrów określonych w pkt II Załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, a następnie dostarczenie ich do siedziby Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 211. Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
b) usługa wydruku i dostawy wizytówek (100 szt.) dla 5 pracowników Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. według wzoru wskazanego w pkt III Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Wzór wizytówki w nakładzie po 100 szt., Wykonawca zobligowany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 211. Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
Zamówienie obejmuje wydruk następujących kalendarzy i wizytówek:
1) Kalendarz książkowy na rok 2021 rok o formacie A4 - granatowy 150 szt., niebieski 100 szt. (łącznie wszystkie kolory 250 sztuk);
2) Kalendarz książkowy na rok 2021 rok o formacie A5 - granatowy 150 szt., niebieski 100 szt. (łącznie wszystkie kolory 250 sztuk);
3) Kalendarz książkowy, kieszonkowy na rok 2021 rok o formacie A6 - niebieski 100 szt. (łącznie wszystkie kolory 100 sztuk);
4) Kalendarz ścienny trójdzielny na 2021 r. – jednostronny, 150 szt.
5) Wizytówki 100 szt.
Wszystkie w/w materiały zamówienia zostały zwizualizowane w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wszystkich w/w materiałów na własny koszt, który należy uwzględnić w oferowanej cenie za realizację całości zamówienia.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79800000, 79823000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się