Przetarg 8040256 - Wydanie kompletu publikacji w ramach realizacji...

   
Analizuj Zamówienie 8040256 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-25
przedmiot ogłoszenia
Wydanie kompletu publikacji w ramach realizacji indywidualnego polsko-słowackiego mikroprojektu: „Czytanie natury” (INT/EB/BE
S/1/V/A/0198)

Przedmiotem zamówienia jest wydanie kompletu publikacji w ramach realizacji indywidualnego polsko-słowackiego mikroprojektu p.n. „Czytanie natury” (numer projektu: INT/EB/BES/1/V/A/0198) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 oraz z budżetu państwa.Przedmiotem zamówienia jest:a) Wykonanie 85 rycin/rysunków o charakterze przyrodniczym/botanicznym,b) Pozyskanie 12 fotografii (opis fotografii w załączniku nr 1 – OPZ ZP-3/2021),c) Opracowanie dla każdej z publikacji projektu graficznego,d) Dokonanie redakcji, konsultacji i dwujęzycznej korekty tekstów,e) Nadanie numeru ISBN odpowiednim (wskazanym przez Zamawiającego) publikacjom,f) Skład i wydanie każdej z nich drukiem,g) Oprawa, konfekcjonowanie i dostawa do siedziby Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi oraz do siedziby CHKO Horna Orava w Namestowie (Słowacja, 02901 Namiestów, ul. Bernolakova 4).Komplet publikacji, o którym mowa powyżej tworzą następujące publikacje:a) Barwny plakat z listwą umożliwiającą wieszanie,b) Książka o roślinach użytkowych,c) Książka – notes,d) Ulotka barwna w 3 wzorach,e) Zestaw przyrodniczych kart pracy w 6 wzorach,f) Zestaw pocztówek botanicznych,g) Przyrodniczy kalendarz biurkowy,h) Plansza do edukacyjnej gry typu memory,i) Zestaw kart do gry typu Piotruś.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dane techniczne i opisy poszczególnych publikacji, a także dodatkowe informację związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

ZP-3/2021
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79552000, 79821100, 79822300, 79822500, 79823000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się