Zlecenie 8543247 - Wycinka odrostów i samosiewów oraz frezowanie pni przy...

   
Zamówienie 8543247 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-17
przedmiot zlecenia
Wycinka odrostów i samosiewów oraz frezowanie pni przy drogach powiatowych powiatu zamojskiego.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8566680 2021-12-03
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego
8562584 2021-12-03
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GRYFICACH Wycinka i usunięcie drzew zadanie częściowe nr 1 Nadzór Wodny Nowogard Adam Mehal, Natalia Faerber - Zarząd Zlewni w Gryficach, tel. 504 016 326 - w zakresie przygotowania i złożenia oferty ...
8566881 2021-12-06
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO EŁK S.370.3.25.2021 Ścinka specjalistyczna – usuwanie drzew trudnych oraz niebezpiecznych gałęzi drzew na terenie Nadleśnictwa Ełk w 2021 roku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ścinka specjalistyczna –...
8565362 2021-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PISZ Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w 2022 r.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.Zadanie nr 1...
8542757 2021-12-08
godz. 10:15
URZĄD MIASTA I GMINY BISKUPIEC Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap III). Roboty budowlane zgodne z załączonymi do SWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru ro...
8561015 2021-12-08
godz. 12:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU Prace polegające na odtworzeniu nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych oraz wynajem koparko - ładowarki na terenie działania Rejonu Dystrybucji w Toruniu
8536681 2021-12-08
godz. 12:00
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE ZP-1185/2021 Remont i przebudowa elewacji zespołu budynków CMKP w Warszawie, remont dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa zjazdu publicznego z drogi p...
8575826 2021-12-10
godz. 09:00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE Sprzedaż 298 szt drzew na pniu rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190, 196, 251, 260
8571235 2021-12-17
godz. 11:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OŚWIECENIA W KRAKOWIE Usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej OŚWIECENIA w Krakowie w 2022 r.
8559657 2021-12-23
godz. 09:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Świadczenie usług utrzymania czystości, porządku i pielęgnacji zieleni na terenie NIEruchomości administrowanych przez AMW OR Kraków i na przyległym do nich terenie Numer referencyjny: DZP-O...