Zlecenie 8444075 - Wycinka drzew wraz z wykonaniem czterometrowych pasów...

   
Zamówienie 8444075 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-07
przedmiot zlecenia
Wycinka drzew wraz z wykonaniem czterometrowych pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy
MKSB1, strona lewa oraz usunięcie roślinności, krzewów, wiatrołomów i wyrównanie terenu wraz z robotami towarzyszącymi w wybranych lokalizacjach
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8445940 2021-10-25
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA Modernizacja parku za Ratuszem w Bielsku-Białej. 1. Przedmiotem zamówienia: są roboty budowlane w zakresie modernizacji parku za Ratuszem w Bielsku-Białej., obejmujące w szczególności: ...
8454682 2021-10-26
godz. 08:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADS SOŚNICA wykonanie robót związanych z wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ADS Sośnica w Gliwicach.
8427274 2021-10-26
godz. 11:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE Świadczenie usług pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 13 części. Numer referencyjny: DZP-OO.2610.279.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pielęgnacji terenów zielo...
8479644 2021-10-28
godz. 15:30
STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni plenerowej i strefy workaut przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie Przedmiotem zamówienia jest ...
8471472 2021-10-29
godz. 09:00
URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Wycinka drzew rosnących na terenie Gminy Główczyce PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wycinka drzew jak w załączniku. ZAPYTANIE OFERTOWE - [...].docx 1 szt.
8461664 2021-10-29
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W BYTOMIU Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - rewitalizacj...
8467309 2021-11-02
godz. 10:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE 1.1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Park przy ul. Karmelickiej”, roboty przygotowawcze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w...
8477487 2021-11-05
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik - w formule zaprojektuj i wybuduj. 1 Przedmiot i zakres zamówienia.Przedmiotem zamówien...
8458789 2021-11-09
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.167.2021 Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew na terenie działania Na...
8457034 2021-11-17
godz. 08:30
RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA wykonanie w swoich zasobach robót remontowo-budowlanych w 2022 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych (I-szy etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje robót: OGÓLNOBUDOWLANE...