Zlecenie 7304758 - Wycięcie 6 szt. drzew w tym: • gatunku modrzew europejski...

   
Analizuj Zamówienie 7304758 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-28
przedmiot zlecenia
Wycięcie 6 szt. drzew w tym:
• gatunku modrzew europejski o obwodzie pni na wysokości 130cm: 66cm, 76cm, 73cm, 87cm
oraz św
ierk kłujący o obwodzie pnia 70 cm usytuowanych na działce nr 18 ark. mapy 12 w obrębie Józefów, ul. Broniewskiego 14,
• gat. wierzba biała o obwodzie pnia na 130 cm: 240 cm z działki nr 2256/2 położonej w obrębie
Majdan Nepryski, teren działki szkolnej.
• złożenia pozyskanego drewna w stosy umożliwiające obmiar o wymiarach lm x lm x Xm
(szerokość x wysokość x długość) w ustalonym miejscu.
• odkupienia 100% pozyskanego drewna (wg. aktualnego cennika Nadleśnictwa Józefów
i ilości wynikającej z protokołu odbioru sporządzonego przez wyznaczonego pracownika w obecności Wykonawcy.
• uporządkowanie terenu polegające na:
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,
- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac. Dodatkowe informacje:
• zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym należy przeprowadzić ww. prace,
• złożenie oferty jest jednoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac,
• wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
• wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej,
• wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa a także wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego,
• w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych prac, zabezpieczeniem przed zniszczeniem mienia.
• wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,
• wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pozyskanego drewna na terenie pozyskania,
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się