Zlecenie 9008723 - Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia. Zamówienie...

   
Zamówienie 9008723 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-29
przedmiot zlecenia
Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia.
Zamówienie składa się z dwóch części:
Cześć I - wycena nieruchomości ozn
aczonej nr działek 475, 544, 545 i 671 obr. Daszewice, gm. Mosina (łączna powierzchnia 4,1100 ha),
Cześć II - wycena nieruchomości oznaczonej nr działek 57/2 i 157/2 obr. Mieczewo, gm. Mosina (łączna powierzchnia 1,8611 ha)
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9085830 2022-08-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Opracowanie 25 operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu...
9083547 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY INO.271.66.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi - operatu szacunkowego 2.zaproszenie do zło [...].pdf 3...
9087962 2022-08-12
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU Określenie wartości nieruchomości w celu przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
9082659 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową następujących gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu u...
9082656 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 3 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości wydzielonych w trybie art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn....
9099737 2022-08-17
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ZA.271.329.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, poł. w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne, ozn. ja...
9098303 2022-08-18
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Sporządzenie operatów szacunkowych część 8 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług biegłych polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych dotyczących nieruchomoś...
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...
9065820 2022-09-13
godz. 10:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Wyceny NIEruchomości w 2 częściach Numer referencyjny: DZP-OW.2610.256.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, dla potrzeb określenia wartości NIEruchomo...
9089765 2022-10-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Rzeczoznawca sanitarny Szukam Rzeczoznawcy sanitarnego do uzgodnienia projektu budowlanego.