Zlecenie 9926843 - Wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie...

   
Zamówienie 9926843 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-07
przedmiot zlecenia
Wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Gło
gów
w roku 2023 w zakresie działań związanych z realizacją I-szej dawki szczepienia 14-letnich dziewcząt (rocznik 2009) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz działań informacyjno-edukacyjnych.
Przedmiot konkursu obejmuje w szczególności:
a) edukację młodzieży i rodziców o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV, w tym przygotowanie i rozdysponowanie materiałów edukacyjnych na temat ryzyka zakażeń
i zachorowań z powodu wirusa brodawczaka ludzkiego oraz zalecanych szczepień ochronnych, przeprowadzenie na terenie szkół Gminy Miejskiej Głogów prelekcji/pogadanek,
b) uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień,
c) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
d) zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka 9-walentna przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołanym przez typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58).
e) wykonanie I-szej dawki szczepienia 14-letnich dziewcząt (rocznik 2009) przeciwko zakażeniu HPV. Szczepionka powinna być dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych,
f) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień-zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
g) monitorowanie i ewaluacja (m.in. przeprowadzenie wśród osób włączonych do programu ankiety oceniającej).
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10133027 2023-12-19
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAŁUSZYNIE PRZYCHODNIA OPIEKI ZDROWOTNEJ Udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) na rzecz pacjentów SP ZOZ w Kałuszynie - POZ
10142164 2023-12-19
godz. 13:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.
10127766 2023-12-20
godz. 09:00
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki medycznej nad pacjentami DOOM ZOL Biały Orzeł, ZOL Waligóra oraz mechanicznie wentylowanymi w DOOM ZOL Biały Orzeł w Sokołowsku
10137170 2023-12-20
godz. 13:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Endokrynologii Ginekologicznej oraz pozostałych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
10135472 2023-12-20
godz. 16:00
LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ZIELONEJ GÓRZE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi ambulatoryjne w: rodzaju: 10 - PROFILAKT...
10114869 2023-12-21
godz. 14:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale ...
10141903 2023-12-22
godz. 09:00
ZAKŁAD KARNY W BARCZEWIE udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na stanowisku: lekarz specjalista psychiatrii
10128281 2023-12-27
godz. 08:00
SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgicznym.
10094018 2023-12-31
godz. 00:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 851211...
9988519 2024-01-10
godz. 09:00
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem położniczo-ginekologicznym z pododdziałem noworodków