Zlecenie 9926843 - Wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie...

   
Zamówienie 9926843 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-07
przedmiot zlecenia
Wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Gło
gów
w roku 2023 w zakresie działań związanych z realizacją I-szej dawki szczepienia 14-letnich dziewcząt (rocznik 2009) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz działań informacyjno-edukacyjnych.
Przedmiot konkursu obejmuje w szczególności:
a) edukację młodzieży i rodziców o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV, w tym przygotowanie i rozdysponowanie materiałów edukacyjnych na temat ryzyka zakażeń
i zachorowań z powodu wirusa brodawczaka ludzkiego oraz zalecanych szczepień ochronnych, przeprowadzenie na terenie szkół Gminy Miejskiej Głogów prelekcji/pogadanek,
b) uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień,
c) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
d) zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka 9-walentna przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołanym przez typ 6,11,16,18,31,33,45,52,58).
e) wykonanie I-szej dawki szczepienia 14-letnich dziewcząt (rocznik 2009) przeciwko zakażeniu HPV. Szczepionka powinna być dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych,
f) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień-zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
g) monitorowanie i ewaluacja (m.in. przeprowadzenie wśród osób włączonych do programu ankiety oceniającej).
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10596295 2024-06-26
godz. 10:00
Łódzkie ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE: Zadanie 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wraz z Izb...
10632586 2024-06-26
godz. 13:00
Łódzkie udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez technika elektroradiologii w zakresie elektroterapii w Pracowni Elektrofizjologii Szpitala Powiatowego w Radomsku-oferta dla 2 technikó...
10612173 2024-06-26
godz. 13:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika ...
10514165 2024-06-26
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Chirurgicznego Ogólnego / Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Sł...
10514180 2024-06-26
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - kontrakt dla lekarza specjalisty patomorfologa, w trakci...
10612902 2024-06-26
godz. 15:00
Lubelskie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Nocno-Świą...
10624335 2024-06-28
godz. 15:30
Małopolskie Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: Profilaktyka chorób tarczycy - badania przesiewowe Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na ...
10619813 2024-07-05
godz. 12:00
Pomorskie K/Adm 18/2024 Świadczenia usług ratownika medycznego zapewniających całodobową opiekę w oddziałach oraz Izbie Przyjęć Szpitala
10630985 2024-07-08
godz. 11:00
Mazowieckie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: OPIEKI LEKARSKIEJ W ZAKRESIE LARYNGOLOGII
10610670 2024-07-22
godz. 15:00
Lubuskie Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom suicydalnym wśród młodzieży - K...