Zlecenie 7909294 - Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej...

   
Zamówienie 7909294 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-31
przedmiot zlecenia
Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejsz
ym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o PPK.
2. Zamawiający, według stanu na dzień 30.11.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 186 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
• <40 lat - 49 pracowników,
• 40-49 lat - 55 pracowników,
• 50-54 lat-23 pracowników,
• 55-59 lat-26 pracowników,
• 60 lat - 33 pracowników.
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża fundusze emerytalne
kody CPV 66131100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się