Przetarg 7473366 - Wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7473366 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-11
przedmiot ogłoszenia
Wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo, PV Samolubie 1,
PV Samolubie 2 oraz PV Przykona Numer referencyjny: ZP/OZE/65/2020/KCz
Część I – PV Pierzchały1. Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, rozruchu i serwisu elektrowni fotowoltaicznych o danych mocach zainstalowanych.Zamówienie podzielone jest na części we względu na lokalizację instalacji fotowoltaicznej:Część I – PV Pierzchały – ok. 702 kW;Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:• przeprowadzenie reprofilacji terenu;• wykonanie niezbędnych projektów budowlanych, wykonawczych wraz z ich uzgodnieniem w zakresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;• wykonanie niezbędnych instrukcji wraz z ich uzgodnieniem;• wykonanie niezbędnych prac budowlanych;• dostawę nowych urządzeń, konstrukcji, okablowania;• montaż okablowania, urządzeń, konstrukcji, pomiary powykonawcze, próby i uruchomienie;• wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezją;• wycięcie drzew i krzewów na terenie budowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części wskazane w rozdziale III pkt. 1 SIWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.5. Zamawiający wymaga dostarczenia i wykorzystania wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.
Część II – PV Czernikowo1. Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, rozruchu i serwisu elektrowni fotowoltaicznych o danych mocach zainstalowanych.Zamówienie podzielone jest na części we względu na lokalizację instalacji fotowoltaicznej:Część II – PV Czernikowo – ok. 939 kW;Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:• przeprowadzenie reprofilacji terenu;• wykonanie niezbędnych projektów budowlanych, wykonawczych wraz z ich uzgodnieniem w zakresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;• wykonanie niezbędnych instrukcji wraz z ich uzgodnieniem;• wykonanie niezbędnych prac budowlanych;• dostawę nowych urządzeń, konstrukcji, okablowania;• montaż okablowania, urządzeń, konstrukcji, pomiary powykonawcze, próby i uruchomienie;• wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezją;• wycięcie drzew i krzewów na terenie budowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części wskazane w rozdziale III pkt. 1 SIWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.5. Zamawiający wymaga dostarczenia i wykorzystania wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.
Część III – PV Samolubie 11. Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, rozruchu i serwisu elektrowni fotowoltaicznych o danych mocach zainstalowanych.Zamówienie podzielone jest na części we względu na lokalizację instalacji fotowoltaicznej:Część III – PV Samolubie 1 – ok. 788 kW;Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:• przeprowadzenie reprofilacji terenu;• wykonanie niezbędnych projektów budowlanych, wykonawczych wraz z ich uzgodnieniem w zakresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;• wykonanie niezbędnych instrukcji wraz z ich uzgodnieniem;• wykonanie niezbędnych prac budowlanych;• dostawę nowych urządzeń, konstrukcji, okablowania;• montaż okablowania, urządzeń, konstrukcji, pomiary powykonawcze, próby i uruchomienie;• wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezją;• wycięcie drzew i krzewów na terenie budowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części wskazane w rozdziale III pkt. 1 SIWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.5. Zamawiający wymaga dostarczenia i wykorzystania wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.
Część IV – PV Samolubie 21. Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, rozruchu i serwisu elektrowni fotowoltaicznych o danych mocach zainstalowanych.Zamówienie podzielone jest na części we względu na lokalizację instalacji fotowoltaicznej:Część IV – PV Samolubie 2 – ok. 727 kW;Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:• przeprowadzenie reprofilacji terenu;• wykonanie niezbędnych projektów budowlanych, wykonawczych wraz z ich uzgodnieniem w zakresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;• wykonanie niezbędnych instrukcji wraz z ich uzgodnieniem;• wykonanie niezbędnych prac budowlanych;• dostawę nowych urządzeń, konstrukcji, okablowania;• montaż okablowania, urządzeń, konstrukcji, pomiary powykonawcze, próby i uruchomienie;• wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezją;• wycięcie drzew i krzewów na terenie budowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części wskazane w rozdziale III pkt. 1 SIWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.5. Zamawiający wymaga dostarczenia i wykorzystania wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.
Część V – PV Przykona1. Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego Wykonawcy w zakresie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, rozruchu i serwisu elektrowni fotowoltaicznych o danych mocach zainstalowanych.Zamówienie podzielone jest na części we względu na lokalizację instalacji fotowoltaicznej:Część V – PV Przykona – ok. 998 kW;Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:• przeprowadzenie reprofilacji terenu;• wykonanie niezbędnych projektów budowlanych, wykonawczych wraz z ich uzgodnieniem w zakresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;• wykonanie niezbędnych instrukcji wraz z ich uzgodnieniem;• wykonanie niezbędnych prac budowlanych;• dostawę nowych urządzeń, konstrukcji, okablowania;• montaż okablowania, urządzeń, konstrukcji, pomiary powykonawcze, próby i uruchomienie;• wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezją;• wycięcie drzew i krzewów na terenie budowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części wskazane w rozdziale III pkt. 1 SIWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.5. Zamawiający wymaga dostarczenia i wykorzystania wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.Miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9330000, 31213100, 42961000, 45000000, 45111200, 45223000, 45223800, 45231400, 45232221, 45310000, 45311000, 45311100, 45314310, 45315300, 45315500, 45315600, 45315700, 45317200, 45317300, 45342000, 51100000, 51900000, 72700000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się