Zlecenie 10271917 - WT.2370.1.6.2024 Wywóz i utylizacja odpadów kategorii III...

   
Zamówienie 10271917 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-20
przedmiot zlecenia
WT.2370.1.6.2024 Wywóz i utylizacja odpadów kategorii III (odpady gastronomiczne) na okres 12 miesięcy dla Centralnej Szkoły Państ
wowej Straży Pożarnej w Częstochowie

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odpad kategorii III zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 i formularzem ofertowym załącznik nr 2 4000 kg
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10406440 2024-04-22
godz. 09:00
Małopolskie Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów I. Prze...
10407090 2024-04-23
godz. 12:00
Dolnośląskie Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne
10462877 2024-04-24
godz. 10:00
Śląskie Oszacowanie ceny sprzedaż złomu kabla miedzianego dla PKW S.A.
10448466 2024-04-24
godz. 10:00
Łódzkie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów” Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo...
10461676 2024-04-25
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych z grupy 1801 w tym szczególnie niebezpiecznych oraz dostawa pojemników i worków na odpady medyczne. Zamówienie podzielone jest na części...
10376024 2024-05-06
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sokółka w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. oraz zebranych w Punkcie Selekty...
10393021 2024-05-14
godz. 09:30
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania skratek (odpadu o kodzie 19 08 01) i zawartości piaskowników (piasku; odpadu o kodzie 19 08 02) w łącznej ilości nieprzekraczającej 900 Mg Odpadów ...
10416217 2024-05-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów
10451089 2024-05-17
godz. 10:30
Dolnośląskie Usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Wrocław Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego i innych terenów stanowiących własność gminy Wrocław or...
10451032 2024-05-22
godz. 10:00
Podlaskie Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 05 03 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie...