Zlecenie 10113704 - Wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa...

   
Zamówienie 10113704 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-27
przedmiot zlecenia
Wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym w 2024 roku.
1. Wspieranie działalności klubu wolontariatu działającego w wymiarze 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) przez 4 godzinny
2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego w następujących rejonach miasta, jednak nie więcej niż jedna świetlica w każdym rejonie
3. Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych prowadzonego w klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim
5. Wspieranie działalności klubu seniora z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej dla dzieci z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących
7. Zapewnienie posiłku dzieciom przebywającym w świetlicach środowiskowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pomoc społeczna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10641572 2024-07-16
godz. 15:30
Opolskie UTWORZENIE KAWIARENKI SPOŁECZNEJ w 2024 roku ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego): Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
10679004 2024-07-17
godz. 00:00
Dolnośląskie Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.
10668157 2024-07-17
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług psychoterapii indywidualnej w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowicach
10640030 2024-07-17
godz. 15:30
Opolskie Otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu z zakresu profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży. ZAKŁADANY ZAKRES RZECZOWY ...
10684688 2024-07-19
godz. 09:00
Mazowieckie pełnienie funkcji animatora społeczności lokalnej w ramach realizacji projektu Spotkajmy się na Twardej w ogrodzie, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieści...
10682363 2024-07-19
godz. 12:00
Śląskie Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu pod...
10658451 2024-07-22
godz. 15:00
Mazowieckie Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub niepełnosprawnością sprzężoną
10686687 2024-07-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenera aktywności na terenie Gminy Starachowice w ramach projektu nr FESW.09.04-IZ.00-0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwó...
10681922 2024-08-01
godz. 00:00
Lubelskie Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej, działanie 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebują...
10283971 2024-09-30
godz. 00:00
Małopolskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2024 w zakresie nieobjętym przepisami ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opiek...