Zlecenie 10113704 - Wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa...

   
Zamówienie 10113704 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-27
przedmiot zlecenia
Wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym w 2024 roku.
1. Wspieranie działalności klubu wolontariatu działającego w wymiarze 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) przez 4 godzinny
2. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego w następujących rejonach miasta, jednak nie więcej niż jedna świetlica w każdym rejonie
3. Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych prowadzonego w klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim
5. Wspieranie działalności klubu seniora z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej dla dzieci z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących
7. Zapewnienie posiłku dzieciom przebywającym w świetlicach środowiskowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pomoc społeczna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10279032 2024-03-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług wspierających dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków oraz rodziców zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze. Cz...
10275240 2024-03-04
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Realizacja usługi społecznej pt.: MOBILNY KONSULTANT SNU, zwa¬nej dalej usługą, dla mieszkańców gminy Goleniów (Odbiorców usługi) zakwalifikowanych w ramach Programu Usług Społec...
10280887 2024-03-05
godz. 11:00
Dolnośląskie „Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”. Część 1: Przedmiotem niniejs...
10284252 2024-03-06
godz. 11:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usłu...
10289305 2024-03-06
godz. 13:19
Kujawsko-Pomorskie 271.4.2024 Usługa przeprowadzenia 24 godzin spotkań grupy wsparcia psychologicznego dla członków, członkiń organizacji pozarządowych, dla wolontariuszek i wolontariuszy oraz koordynat...
10293679 2024-03-08
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie spotkań przez pielęgniarkę z osobami bezdomnymi w Szczecinku. 2) Spotkanie musi spełniać następujące wymagania: a) miejsce prowadzenia spotkania - Szczecinek b) forma ...
10265486 2024-03-08
godz. 15:00
Lubuskie Realizacja zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej:Zorganizowanie i prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc do...
10262305 2024-03-08
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Nowe w 2024 roku pod nazwą: WSPARCIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ. a) organizacja czasu wolnego osobo...
10295319 2024-03-18
godz. 12:30
Dolnośląskie Wsparcie osób z problemem uzależnienia w rodzinie. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji działań informacyjno-edukacyjnych, interwencyjnych oraz wspierających, skierow...
10285856 2024-03-19
godz. 15:30
Opolskie Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WYRÓWNYWANIE SZANS ...