Zlecenie 8049584 - Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się...

   
Zamówienie 8049584 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-30
przedmiot zlecenia
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usług
a zorganizowania i przeprowadzenia cyklu dwóch dwudniowych szkoleń online dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych dla dwóch grup szkoleniowych. Szkolenia dedykowane są dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracyw Szczecinie (WUP) zaangażowanych we wdrażanie Porogramów Operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społefcznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim. WUP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 (RPO WZ 2014-2020) oraz dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER 20214-2020).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80510000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się