Zlecenie 8901809 - „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej...

   
Zamówienie 8901809 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-13
przedmiot zlecenia
„Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”

Szkolenie dla nauczycieli: Metody pracy z uczniem z niepełnospra
wnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 1. Data szkolenia: szkolenie zostanie zrealizowane w terminie do 24 czerwca 2022 r., przy czym dokładny termin szkolenia zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą; 2. Czas trwania: łącznie 40 godzin (zgodnie z wykazem określonym w pkt 4.), przy czym dokładny czas trwania każdego szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym; 3. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: 8.00-20.00, przy czym dokładne godziny realizacji każdego szkolenia zostaną ustalone w trybie roboczym; 4. Liczba uczestników- zgodnie z poniższym wykazem: a) Szkoła Podstawowa w Miłoszycach: 1gr x 10godz. 10 nauczycieli; b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu Laskowice: 1gr x 10godz., 3 nauczycieli; c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu Laskowice: 1gr x 10godz.,6 nauczycieli; d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu Laskowice: 1gr x 10 godz., 8 nauczycieli; 5. Szkolenie odbywać się będzie w sposób zdalny w czasie rzeczywistym. Zdalne prowadzenie zajęć odbywać się będzie z każdą z grup poprzez transmisję z uczestnikami na wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego urządzeniu technicznym/ informatycznym. 6. Program szkolenia: 6.1. Celem szkolenia jest diagnozowanie potrzeb, możliwości, i zainteresować uczniów o specyficznych potrzebach, praca z uczniem niepełnosprawnym i z SPE. 6.2. Ramowy plan szkolenia: Diagnozowania dzieci na terenie szkoły, analiza opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej jako źródło informacji o dziecku i podstawa do planowania pomocy psychologicznopedagogicznej, zasady pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole- ocenianie, dostosowanie wymagań i otoczenia do potrzeb dziecka niepełnosprawnego, omówienie modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, planowanie działań wspierających w odniesieniu do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80510000, 80511000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9001008 2022-07-06
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOBRE Dostawa serwerów, urządzenia brzegowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dobre wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". „Dostawa serwerów, urządzenia...
9012585 2022-07-07
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
9013530 2022-07-07
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Makijaż permanentny usta i brwi
9002286 2022-07-07
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: „Realizacja szkoleń personelu medycznego (...)". TP-169/22/KT ...
9002258 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIERADZ Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu Cyfrowa Gmina 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie komponentu bezp...
9011958 2022-07-08
godz. 10:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowo-doradczych/konsultacyjnych, w tym coaching oraz superwizja z zakresu popularyzacji cus oraz upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji Cz...
9012436 2022-07-08
godz. 10:00
CITYSCHOOL SP. Z O.O. Wstań po epidemii, rozpocznij nowy etap zawodowy I część zamówienia: Poradnictwo psychologiczne (diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu)– przeprowadzan...
9016580 2022-07-08
godz. 15:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Kurs KINESIOTAPING CIAŁA dla 1 osoby bezrobotnej.
9015339 2022-07-11
godz. 09:00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI Zorganizowanie i przeprowadzenie doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli w formie szkolenia. Zorganizowanie i przeprowadzenie doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli w formi...
9019069 2022-07-12
godz. 13:00
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I JĘZYKOWEGO KADR W LEGNICY DG.340.75.22 Przeprowadzenie treningu kompetencji i postaw społecznych w formie 21 warsztatów z zakresu postaw asertywnych dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młod...