Zlecenie 7740003 - Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R...

   
Zamówienie 7740003 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-07
przedmiot zlecenia
Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac BR dotyczących stosowania inżynierii odwrotnej w konserwacji zabytków

Przedmi
otem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia (linii) do produkcji prętów kompozytowych o średnicy φ 13 do φ 22 z oprzyrządowaniem i niezbędnym wyposażeniem zapewniającym automatyczny proces produkcji, wg poniższej specyfikacji. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Minimalne wymagania techniczne: 1. Wymiary: długość: max 35 m 2. Płynny zakres ustawień prędkości w zależności od średnicy produkowanego pręta. 3. Automatyczny mieszalnik wraz z podajnikiem (dozownikiem) do komponentów mieszanki utwardzającej. 4. System chłodzenia wodą. 5. Zakres temperatury roboczej pieca: regulowany w zakresie do 380 ⁰C 6. Liczba jednocześnie produkowanych prętów: min. 2 Pozostałe wymagania: • Gwarancja • Serwis: podjęcie czynności serwisowych do 6 h od chwili zgłoszenia • Dostawa: Dostawca zapewnia transport do siedziby Kupującego. W przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42994200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się