Przetarg 8569823 - „Wdrożenie platformy e-usług zdrowotnych wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8569823 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-01
przedmiot ogłoszenia
„Wdrożenie platformy e-usług zdrowotnych wraz z rozbudową infrastruktury IT” realizowane w ramach projektu: „Rozwój elek
tronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”, współfina Numer referencyjny: ZOZ-7/2021
- Część nr 1 - Zadanie I: Rozbudowa systemu oprogramowania HIS/ERP; wartość szacunkowa: 1 225 000,00 zł;
- Część nr 2 - Zadanie II: Dostawa sprzętu komputerowego; wartość szacunkowa: 140 000,00 zł;
Część 1 (Zadanie nr 1): Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Część nr 1 4.1. Część 1 (Zadanie nr 1): Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI. Obejmuje: 4.1.1. Modernizację (rozbudowę) systemu oprogramowania medycznego - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 6.2; 4.1.2. Modernizację (rozbudowę) systemu oprogramowania administracyjnego - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 6.3; 4.1.3. Wdrożenie platformy świadczenia e-usług zdrowotnych - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 6.4; 4.1.4. Modernizacja systemu diagnostyki obrazowej - zgodnie z wymaganymi minimalnymi parametrami podanymi w rozdz. 7; 4.1.5. Modernizacja zasobów teleinformatycznych - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 8; 4.1.6. Usługi informatyczne - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 10: a) wykonanie analizy przedwdrożeniowej; b) usługi wdrożeniowe, w tym usługi integracji systemów na poziomie lokalnym oraz dostosowanie do współpracy z systemami zewnętrznymi, w tym Platformą P1; 4.1.7. Usługi gwarancyjne wraz z nadzorem autorskim - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 rozdz. 12; 4.1.8. Szkolenia personelu szpitala: działu Informatyki oraz pracowników – użytkowników systemu.
Dostawa sprzętu komputerowego Część nr 2 Część 2 (Zadanie nr 2): Dostawa sprzętu komputerowego - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 5 pkt 9; SWZ

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 002-003002 z dnia 2022-01-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/04/2022
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 027-068779 z dnia 2022-02-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, usługi informatyczne, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30213000, 48000000, 48620000, 48820000, 72000000, 72263000, 72265000, 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , usługi informatyczne , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8906558 2022-05-29
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Zakup oprogramowania Adobe Acrobat Pro 2020 PL-6szt
8900149 2022-05-30
godz. 11:00
PORTALIT SP. Z O.O. portal informatyczny Syndyk
8546009 2022-05-30
godz. 11:00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZI Dostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Projekt zawód", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope...
8908656 2022-06-01
godz. 09:00
ENEA CENTRUM SP. Z O.O. Zakup Asysty i Wsparcia Technicznego (ATiK) dla Licencji Systemu Jira Software na okres 19 miesięcy od dnia 15-07-2022 do dnia 15-02-2024
8909348 2022-06-02
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ATiK dpPower 2022/2023
8887238 2022-06-06
godz. 12:00
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA W WARSZAWIE CENTRUM E-ZDROWIA Wsparcie jako Kierownik Projektu w realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach rozwoju systemów teleinformatycznych Numer referencyjny: WRZ.270.116.2022 Przedmiotem zamówienia...
8880986 2022-06-06
godz. 12:00
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla Archiwum Państwowego w Łodzi w podziale na 3 części Numer referencyjny: DAG.26.7.2022 Przedmiotem za...
8892562 2022-06-07
godz. 10:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Migracja kart I/O CDC do OVATION w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
8890896 2022-06-08
godz. 23:59
OKO-TEST DOROŻYŃSKI SP.J. Implementacja procesów automatyzujących i cyfryzujących w firmie TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: Automatyczny dozownik nr 1. Ilość: 1 szt. Wymagane parametry: - P...
8343900 2024-01-14
godz. 00:00
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ W KRAKOWIE Dostawa komputerów ALL IN ONE na rzecz sądów powszechnych - Dynamiczny System Zakupów Numer referencyjny: WZP-421-22/2021 1. Przedmiotem postępowania jest ustanowienie Dynamicznego Systemu Z...